นายแพทย์อเด็ม กานซ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / แพทย์ผู้ชำนาญการรักษาด้วยวิธีการแบบองค์รวม

Dr. Adem Gunes - Chief Medical Director / Integrative Medicine Physician

นายแพทย์อเด็ม กานซ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / แพทย์ผู้ชำนาญการรักษาด้วยวิธีการแบบองค์รวม

นายแพทย์อเด็ม กานซ์ กานซ์เป็นนายแพทย์ชาวเยอรมันที่รักษาโรคตามหลักการแพทย์แบบองค์รวม การแพทย์ทางเลือก และมะเร็งวิทยาเชิงการแพทย์สนับสนุนมาตั้งแต่อายุได้ 28 ปี หลังจากที่ได้ทำการวิจัยเป็นเวลาหลายปี ท่านได้ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในหัวข้อการให้ความร้อนเฉพาะก้อนมะเร็ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ลดปริมาณยาเคมีบำบัดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพในการรักษา

เมื่อปี 2009 นายแพทย์อเด็มได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ที่คลินิกโปรไลฟ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลด้านมะเร็งวิทยาเชิงการแพทย์สนับสนุนที่มีชื่อเสียงในออสเตรีย ซึ่งในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง 33 ปี จึงนับเป็นแพทย์ที่อายุน้อยที่สุดที่ดำรงตำแหน่งนี้ในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในทวีปยุโรป ณ โรงพยาบาลแห่งนี้เองท่านได้ทำการวิจัยต่อเนื่องในสาขาการให้ความร้อนเฉพาะก้อนมะเร็งและก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อสังเกตการหมุนเวียนของเซลล์มะเร็งในเลือด

นายแพทย์อเด็มได้ทำการสืบค้นอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้สารธรรมชาติสำหรับมะเร็งวิทยา และได้ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องสารธรรมชาติที่สามารถใช้รักษามะเร็งและลดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแสวงหาวิธีรักษามะเร็งทำให้นายแพทย์อเด็มเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในด้านการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์สนับสนุน

การใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญของโปรแกรมการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ ซึ่งมุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม และช่วยให้ร่างกายมีพลังที่จะต่อสู้กับมะเร็งโดยใช้หลายวิธีการร่วมกัน พร้อมกับฟื้นคืนความสามารถของร่างกายในการรักษาตัวเองตามธรรมชาติ และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น

นายแพทย์อเด็ม กานซ์

Cancer Educational Videos & Classes


นายแพทย์อเด็ม กานซ์ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งวิทยาเชิงการแพทย์สนับสนุน

มะเร็งวิทยาเชิงการแพทย์สนับสนุน โดยนายแพทย์อเด็ม กานซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์.

นายแพทย์อเด็ม กานซ์ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งวิทยาเชิงการแพทย์สนับสนุน

มะเร็งวิทยาเชิงการแพทย์สนับสนุน โดยนายแพทย์อเด็ม กานซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์.

คลินิกเวอริต้าไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

นายแพทย์อเด็ม กานซ์เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์โปรแกรมการรักษามะเร็งแบบแพทย์ทางเลือกที่ออกแบบเฉพาะบุคคลสำหรับคนไข้ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

การเลือกสรรและนำวิธีการรักษาที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุดจากวิธีการทั้งหมดของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์มาใช้ร่วมกัน

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More