ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน

เซลล์

เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต

Verita Life - Understanding Cancer - Infographic

  • ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์
  • อวัยวะทุกส่วนมีเซลล์ที่มีหน้าที่และลักษณะเฉพาะตัว
  • เซลล์ทุกเซลล์ต้องแบ่งตัวและจำลองตัวเอง เพื่อทดแทนเซลล์ที่แก่และเสียหายไป และเพื่อการเจริญเติบโต
  • เซลล์เกือบทุกเซลล์มีโครงสร้างหลัก

Verita Life - The Cell - Esophagus, Kidney, Intestine

ดีเอ็นเอ

ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม

Verita Life - The DNA - Cell Core

The DNA – Cell Core

  • ดีเอ็นเออยู่ในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักของเซลล์
  • ดีเอ็นเอทำหน้าที่กำหนดการทำงานทุกอย่างของเซลล์
  • ดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดว่าเซลล์ควรจะแบ่งตัวเมื่อไร หรือเซลล์ควรเริ่มกระบวนการทำลายตัวเองเมื่อใดในกรณีที่เซลล์เกิดความเสียหาย

ระบบภูมิคุ้มกัน

ต้นกำเนิดและองค์ประกอบ

Verita Life - The Immune System

The Immune System: Origins and Components

  • น้ำหนักของร่างกายประมาณร้อยละ 4 เป็นน้ำหนักของไขกระดูก
  • ไขกระดูกผลิตเซลล์เม็ดเลือดประมาณ 5 แสนล้านเซลล์ต่อวัน ซึ่งรวมถึงลิมโฟไซต์ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งด้วย
  • เซลล์เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด และเป็นเซลล์ที่มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพและป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ

กระบวนการตายของเซลล์

เป็นกลไกปกป้องเซลล์ของเรา

Verita Life - Apoptosis

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More