เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่ใช้วิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง


เข้าใจโรคมะเร็งลำคอ

มะเร็งลำคอเกิดขึ้นที่อวัยวะต่าง ๆ ที่ช่วยในการกลืน พูด และหายใจ ได้แก่ กล่องเสียง เส้นเสียง และส่วนอื่น ๆ ของลำคอ เช่น ต่อมทอนซิลและคอหอยส่วนปาก ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำคอ ได้แก่ การสูบบุหรี่มากเกินไป การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก และเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การสัมผัสกับสารเคมี เพศ อายุ และเชื้อชาติ
แม้มะเร็งลำคอจะมีหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะเกิดที่เซลล์บาง ๆ แบน ๆ ที่ลำคอและกล่องเสียง ซึ่งแพทย์มักจำแนกชนิดของมะเร็งตามตำแหน่งที่เกิด

Verita Life - Contact a Specialist banner

อาการที่พบได้มากที่สุด

สัญญาณเตือนและอาการของมะเร็งลำคอ ได้แก่ อาการไอ เสียงเปลี่ยน เจ็บคอ ปวดหู กลืนอาหารลำบาก มีก้อนเนื้อหรืออาการปวดที่รักษาไม่หาย และภาวะน้ำหนักตัวลดลง
สิ่งที่ควรทราบคือ ส่วนใหญ่แล้วอาการแสดงของมะเร็งลำคอมักจะไม่ใช่อาการของมะเร็งเท่านั้น ดังนั้นแพทย์จึงมักวินิจฉัยโรคจากสาเหตุของโรคทั่วไปก่อน