เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวใช้วิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง


เข้าใจโรคมะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะเกิดขึ้นที่อัณฑะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ของผู้ชาย ส่วนใหญ่โรคนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งอัณฑะได้ เช่น ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก เซลล์ผิดปกติในอัณฑะ การบาดเจ็บที่อัณฑะ การตัดหลอดนำอสุจิ ความสูง และเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์
สิ่งที่ควรทราบคือ มะเร็งอัณฑะเป็นมะเร็งชนิดที่หายาก โอกาสเกิดมะเร็งชนิดนี้จึงน้อยมาก แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ก็ตาม

Verita Life - Contact a Specialist banner

อาการที่พบได้มากที่สุด

มะเร็งอัณฑะอาจมีอาการคล้ายภาวะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับอัณฑะ เช่น การติดเชื้อ
อาการแสดงของมะเร็งอัณฑะ ได้แก่ มีก้อนเนื้อหรืออาการบวมที่อัณฑะ ถุงอัณฑะบวม และอาการเจ็บปวดที่อัณฑะหรือถุงอัณฑะ