เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่ใช้วิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง

เข้าใจโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารมีหลายชนิด โดยชนิดที่พบมากที่สุดคือ มะเร็งกระเพาะอาหารชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา ซึ่งมีผู้ป่วยมากถึงร้อยละ 95 ของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารทั้งหมด โดยมะเร็งจะเริ่มเกิดที่เซลล์ต่อมที่บุผิวกระเพาะอาหาร
ส่วนมะเร็งชนิดอื่น ๆ จะพบได้น้อยกว่าและมักเริ่มเกิดที่กระเพาะอาหาร เช่น มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งชนิดคาร์ซินอยด์หรือมะเร็งเน็ต

Verita Life - Contact a Specialist banner

อาการที่พบได้มากที่สุด

อาการระยะแรกของมะเร็งกระเพาะอาหารจะคล้ายกับโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารทั่วไป เช่น อาการแสบร้อนหน้าอกหรืออาหารไม่ย่อยเรื้อรัง เบื่ออาหาร เรอมาก และน้ำหนักลด อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้คือ กลืนอาหารลำบาก มีเลือดออกในอุจจาระ และปวดท้องส่วนบน
ผู้ที่อายุเกิน 55 ปีและมีอาการอาหารไม่ย่อยเฉียบพลันที่รักษาไม่หาย ควรเข้ารับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารเพื่อตรวจสภาพภายในกระเพาะอาหาร