เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่น่ากังวล โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายอเมริกันที่อายุเกิน 50 ปี เนื่องจากโรคนี้แทบไม่มีอาการที่สังเกตเห็นได้ จึงมักตรวจพบโรคในช่วงระยะหลัง ๆ ซึ่งเป็นระยะที่อันตรายที่สุด
การรักษาเฉพาะทางของเราเน้นวิธีการต้านมะเร็ง การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการเพาะเลี้ยงเซลล์เพชฌฆาต เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งในบริเวณที่เฉพาะเจาะจง วิธีการรักษามะเร็งแบบองค์รวมได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลสูง ไม่ว่าจะตรวจพบมะเร็งในระยะต้น ๆ หรือระยะที่แพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ แล้วก็ตาม เพราะจะช่วยให้เนื้องอกไม่เติบโตขึ้น และทำให้เซลล์มะเร็งขาดอาหาร


เข้าใจโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

เช่นเดียวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตแบบควบคุมไม่ได้ และก่อตัวเป็นก้อนเนื้อเดี่ยว ๆ หรือหลายก้อนในต่อมลูกหมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่พบมะเร็ง และมะเร็งก็จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 1 ล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประชากรของประเทศที่พัฒนาแล้ว
จากสถิติในรอบ 15 ปี มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดสำหรับผู้ป่วยชาย หากเป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
หากตรวจพบในระยะต้น ๆ ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีอัตรารอดชีวิตสูงมากถึงประมาณร้อยละ 98 ในช่วงเวลา 15 ปี

 

Verita Life - Contact a Specialist banner

 

อาการที่พบได้มากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ น้ำหนักตัว การขาดการออกกำลังกาย อาหาร และปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิต นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น เช่น ประวัติครอบครัว อายุ และเชื้อชาติ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่ระยะต้น ๆ ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นมะเร็งที่ไม่มีอาการแสดง ดังนั้นผู้ชายทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะวัย 45 ปีขึ้นไป จึงควรตรวจต่อมลูกหมากอย่างสม่ำเสมอ
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะท้าย ๆ จะแสดงอาการชัดเจนมาก เช่น อาการปัสสาวะบ่อย ปวดบวมเฉพาะที่ และน้ำหนักตัวลดลง ไปจนถึงมีเลือดออกในปัสสาวะหรือน้ำอสุจิ อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และอาการไม่สบายทางกายเนื่องจากต่อมลูกหมากที่โตขึ้น