เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

การรักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมจะช่วยให้สามารถเจาะจงต่อสู้กับเนื้องอกได้โดยตรง การรักษาด้วยวิธีเช่นนี้สำคัญมากสำหรับมะเร็งตับอ่อนซึ่งเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมาก
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ โปรดติดต่อเรา


เข้าใจโรคมะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อนเป็นหนึ่งในมะเร็งชนิดที่ร้ายแรงที่สุด โดยเป็นมะเร็งที่มักไม่สามารถวินิจฉัยได้จนกว่ามะเร็งจะพัฒนาไปถึงระยะท้าย ๆ และการพยากรณ์โรคมักไม่แม่นยำแม้ในช่วงระยะแรก ๆ มะเร็งตับอ่อนจึงจัดว่าเป็นมะเร็งชนิดที่อันตรายที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง
มะเร็งตับอ่อนแบ่งได้เป็น มะเร็งของต่อมขับออก (exocrine) และมะเร็งของต่อมไร้ท่อ (endocrine) ซึ่งเป็นโรคร้ายเกี่ยวกับตับอ่อนที่หาได้ยากมาก
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งขนิดนี้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ปัจจัยทางพันธุกรรม/ชีวภาพ และปัจจัยภายนอก รวมถึงอายุ ความเสี่ยงทางพันธุกรรม การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เบาหวาน ตับแข็ง การสัมผัสสารเคมีบางอย่าง แบคทีเรีย และไวรัสตับอักเสบชนิดบี

 

Verita Life - Contact a Specialist banner

 

อาการที่พบได้มากที่สุด

มะเร็งตับอ่อนมีความซับซ้อนและอันตรายเนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแสดงใด ๆ เลยในช่วงระยะแรก ๆ ทำให้มักตรวจพบในช่วงที่โรคพัฒนาไปสู่ระยะท้าย ๆ แล้วดังนั้นการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายมีอาการที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ท้องอืด ปวดท้องส่วนบน ปวดแสบปวดร้อนในกระเพาะอาหาร และอาการดีซ่าน เช่น ปัสสาวะมีสีเข้ม และผิวเป็นสีเหลือง
อาการดังที่กล่าวมานี้มักเกิดร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น อาการหนาวสั่น เป็นไข้ น้ำหนักตัวลด คลื่นไส้อาเจียน ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำให้รักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมะเร็งตับอ่อนมักจะพบในระยะท้าย ๆ ของโรคแล้ว