เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่ใช้วิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง


เข้าใจโรคมะเร็งรังไข่

ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่มีจำนวนประมาณร้อยละ 3 ของผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดนี้กลับมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง โดยผู้ป่วยมะเร็งรังไข่เสียชีวิตมากเป็นอันดับที่ 5 ของผู้หญิงทั้งหมดที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค เช่น การเป็นมะเร็งเต้านม ภาวะมีบุตรยาก อายุ ประวัติครอบครัว และภาวะอ้วน เป็นต้น


Verita Life - Contact a Specialist banner


อาการที่พบได้มากที่สุด

ในช่วงระยะแรก ๆ มะเร็งชนิดนี้แทบจะไม่แสดงอาการใด ๆ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมะเร็งรังไข่และอาการผิดปกติอื่น ๆ ได้แก่ อาการโรคที่เป็นแล้วไม่หายและมีการพัฒนาโรคอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ตัวอย่างอาการของมะเร็งรังไข่ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ หายใจลำบาก เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย อาการเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และน้ำหนักตัวที่ลดลง
การวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่ต้องให้แพทย์ตรวจช่องคลอด และตรวจสอบความผิดปกติที่สังเกตเห็นได้ที่มดลูกหรือรังไข่ ตลอดจนการซักประวัติด้านสุขภาพและประวัติครอบครัวของคนไข้