เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่ใช้วิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง


เข้าใจโรคมะเร็งช่องปาก

มะเร็งช่องปากหมายถึงการที่เซลล์ (เนื้องอก) เติบโตแบบควบคุมไม่ได้ จนบุกรุกไปทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ ๆ โดยเนื้องอกอาจอยู่บนพื้นผิวของลิ้น กระพุ้งแก้ม เพดานปาก ริมฝีปาก หรือเหงือก
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50-74 ปี โดยมักมีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่หรือยาสูบแบบอื่น ๆ การดื่มแอลกอฮอล์ และการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)

Verita Life - Contact a Specialist banner

อาการที่พบได้มากที่สุด

อาการของมะเร็งช่องปาก ได้แก่ แผลในปากเรื้อรังที่ไม่หายแม้จะผ่านไปหลายสัปดาห์ ก้อนเนื้อในปากและ/หรือคอที่เกิดขึ้นไม่หายโดยไม่มีสาเหตุ อาการชาหรือความรู้สึกแปลก ๆ ที่ริมฝีปากหรือลิ้น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการพูด เช่น อาการที่เกิดจากริมฝีปาก หรือปื้นสีขาวหรือสีแดงในช่องปากหรือลิ้น