เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่นำวิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาใช้ คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง


เข้าใจโรคมะเร็งตับ

ตับอาจถูกทำลายโดยมะเร็งตับชนิดปฐมภูมิ (Hepatocellular Carcinoma) ซึ่งเกิดขึ้นในตับ หรือโดยมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ส่วนอื่นของร่างกายแล้วจึงแพร่กระจายมายังตับก็ได้ มะเร็งตับส่วนใหญ่มักเป็นมะเร็งชนิดทุติยภูมิหรือมะเร็งระยะแพร่กระจาย ซึ่งหมายถึงว่าเป็นมะเร็งที่เริ่มมาจากส่วนอื่นของร่างกาย
มะเร็งตับชนิดปฐมภูมิมักเกิดจากตับถูกทำลายจากโรคตับแข็ง ความบกพร่องแต่กำเนิด การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป หรือการติดเชื้อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ป่วยเกินครึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับชนิดปฐมภูมิมักเป็นโรคตับแข็ง ซึ่งเป็นภาวะการมีรอยแผลเป็นที่ตับ โดยมักเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

Verita Life - Contact a Specialist banner


อาการที่พบมากที่สุด

อาการทั่วไปของมะเร็งตับ ได้แก่ อาการไข้ อาการปวด ม้ามโต ดีซ่าน ท้องบวม คลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักลด ไม่ค่อยอยากอาหาร และอาการร่างกายอ่อนแอและ/หรืออาการอ่อนเพลียโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับภาวะอื่นนอกเหนือไปจากมะเร็งตับ สิ่งสำคัญก็คือ หากคุณสังเกตพบสัญญาณเตือนหรืออาการของมะเร็ง ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง