เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่ใช้วิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง


เข้าใจโรคมะเร็งถุงน้ำดี

ถุงน้ำดีมีลักษณะเป็นถุงเล็ก ๆ ทำหน้าที่เก็บน้ำดี ซึ่งเป็นของเหลวที่ช่วยในการย่อยอาหาร โดยทำให้ไขมันในอาหารแตกตัวเป็นชิ้นเล็ก ๆ มะเร็งถุงน้ำดีเป็นมะเร็งระบบย่อยอาหารชนิดที่พบได้ยากมาก และมักตรวจเจอขณะที่ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ผู้ที่เริ่มป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการแสดงใด ๆ
แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามะเร็งถุงน้ำดีเกิดจากสาเหตุใด แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรค ได้แก่ อายุ โรคนิ่วในถุงน้ำดี และอาการถุงน้ำดีอักเสบ และเนื้องอกชนิดที่ไม่ใชเนื้อร้ายที่ถุงน้ำดี

Verita Life - Contact a Specialist banner

อาการที่พบมากที่สุด

ในช่วงระยะเริ่มแรก มะเร็งถุงน้ำดีจะไม่มีอาการแสดงใด ๆ ดังนั้นกว่าคนไข้จะตรวจพบมะเร็งถุงน้ำดี อาการของโรคก็มักจะพัฒนาไปถึงขั้นร้ายแรงแล้ว
อาการของมะเร็งถุงน้ำดี ได้แก่ อาการดีซ่าน มีไข้ ท้องอืด คลื่นไส้อาเจียน อาการปวดท้องส่วนบน และมีก้อนเนื้อที่ท้อง