เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมโดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่ใช้วิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง


เข้าใจโรคมะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหารเกิดขึ้นที่หลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาว ๆ ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากคอลงไปยังกระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในคนวัย 60 หรือ 70 กว่าปี และมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้จะเพิ่มขึ้นหากสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ๆ รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการโดยรับประทานผักผลไม้น้อยเกินไป และมีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วน

Verita Life - Contact a Specialist banner

อาการที่พบมากที่สุด

มะเร็งหลอดอาหารมักไม่แสดงอาการใด ๆ ในช่วงระยะแรก ๆ ซึ่งเนื้องอกยังมีขนาดเล็กอยู่ แต่เมื่อเนื้องอกเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มมีอาการแสดงของโรค
อาการของโรคมะเร็งหลอดอาหาร ได้แก่ การอาเจียนหลังรับประทานอาหาร กลืนอาหารลำบาก รับประทานอาหารไม่ลง และน้ำหนักตัวลดลง มีอาการอาหารไม่ย่อยเรื้อรัง และมีอาหารปวดหรือไม่สบายท้องส่วนบน หน้าอก หรือหลัง