เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เป็นหนึ่งในคลินิกไม่กี่แห่งในโลกที่รักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์หลายแขนงร่วมกัน และเป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวที่นำวิธีการรักษาแบบครบวงจรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาใช้ คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังในการรักษาตัวเอง และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาที่ดีและปลอดภัยกว่า และได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

• เพื่อรักษามะเร็งให้หาย
• เพื่อลดผลข้างเคียงเรื้อรังให้น้อยที่สุด
• เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
• เพื่อช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและรักษาระดับการทำงานของอวัยวะ
• เพื่อให้หายจากอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
• เพื่อให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็ง

เข้าใจโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นที่บริเวณปากมดลูกของผู้หญิง (เป็นทางเข้าสู่มดลูกจากช่องคลอด) เมื่อเวลาผ่านไป เซลล์ที่บุผิวของปากมดลูกจะเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ เซลล์ระยะก่อนเกิดมะเร็งอาจพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้แต่เป็นกรณีที่หาได้ยาก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และการรักษาจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปากมดลูก
ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกรายมักมีสาเหตุจากการได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวี (human papilloma virus หรือ HPV) ซึ่งเป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปและสามารถติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์


Verita Life - Contact a Specialist banner


อาการที่พบมากที่สุด

มะเร็งปากมดลูกมักไม่มีอาการในช่วงระยะต้น ๆ อาการที่พบมากที่สุดได้แก่ อาการเลือดออกจากช่องคลอด ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงที่ไม่ได้มีประจำเดือน หรือหลังจากวัยหมดประจำเดือน
นอกจากนี้ยังอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น อาการเจ็บหรือปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ และตกขาวมีกลิ่นเหม็น