เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ และกระบวนการรักษาของเราจะช่วยต่อสู้กับมะเร็งโดยไม่ทำอันตรายเซลล์ปกติที่อยู่รอบ ๆ และเนื่องจากผู้ป่วยอาจเกิดอาการชักและอาการสับสน เราจึงดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ครอบครัวของคนไข้อุ่นใจและคลายความกังวล
คลินิกเวอริต้า ไลฟ์เป็นคลินิกที่ทันสมัยและปลอดภัย ให้บริการดูแลคนไข้ครบวงจรและบริการรักษาโรคมะเร็ง

เข้าใจโรคมะเร็งสมอง

มะเร็งสมองเป็นมะเร็งชนิดที่เข้าใจยากที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะการทำงานของสมองยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และการพยากรณ์โรคมะเร็งสมองยังทำได้ยาก ผู้ป่วยมะเร็งสมองมีจำนวนประมาณ 70,000-80,000 คนทั่วโลก หรือประมาณ 12 ใน 100,000 คน
การเกิดโรคมะเร็งสมองในผู้ชายและผู้หญิงมีจำนวนใกล้เคียงกัน โดยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าเล็กน้อยในแต่ละปี อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด เนื่องจากมีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาเนื้องอก
โรคมะเร็งสมองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดน็อนไกลโอมัส ซึ่งพบในเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อค้ำจุน และชนิดไกลโอมัสซึ่งพบได้มากกว่า

 

Verita Life - Contact a Specialist banner

 

อาการที่พบมากที่สุด

สมองคนเรามีความซับซ้อนมาก อาการของโรคมะเร็งสมองจึงมีมากมายและมีอาการหลายอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อมโยงหรือไม่เกี่ยวข้องกับอาการอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะ อาการชักและสับสน กล้ามเนื้อกระตุก หดเกร็ง สูญเสียการทรงตัว ปัญหาความจำ นอนไม่หลับ บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง เวียนศีรษะ และอาการอื่น ๆ อีกมากมาย
สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรจำคือ หากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและบุคลิกภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อความปลอดภัย การวินิจฉัยโรคมะเร็งสมองจะมีหลายขั้นตอน ได้แก่ การซักประวัติโดยละเอียด อาการที่เป็น และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิดีโอคำชื่นชมจากคนไข้มะเร็งสมอง

คุณนีน่า คนไข้มะเร็งสมอง บอกเล่าถึงประสบการณ์การรักษาที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

หลังจากการผ่าตัดรักษาเป็นครั้งที่สอง คุณนีน่า คนไข้มะเร็งสมอง ไม่ต้องการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาอีก การรักษาแบบองค์รวมที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์จึงเป็นการรักษาที่ตรงตามความต้องการทุกอย่างของเธอ

ชมวิดีโอคำชื่นชมจากคนไข้เพิ่มเติมได้ที่เพจคำชื่นชมจากคนไข้