เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มีวิธีการรักษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจำกัดขนาดและทำลายเนื้องอกได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทำให้คนไข้ต้องเจ็บปวดจากผลข้างเคียงของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือต้องสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการตัดแขนตัดขา
การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดและเทคนิคการรักษาที่เจาะจงเฉพาะเซลล์มะเร็งทำให้การรักษาโรคมะเร็งกระดูกได้ผลดีมาก และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้น้อยกว่าวิธีการทั่วไปมาก

treatments.svg[/addsvgpost


เข้าใจโรคมะเร็งกระดูก

โรคมะเร็งกระดูกเป็นโรคมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเอง ส่วนใหญ่มักเกิดจากมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากส่วนอื่นในร่างกาย ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระดูกประมาณร้อยละ 0.2
โรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดออสทิโอซาร์โคมา และชนิดอีวิงซาร์โคมา ซึ่งชนิดหลังสามารถเกิดขึ้นที่กระดูกหรือเนื้อเยื่ออ่อน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งกระดูกมักเป็นปัจจัยที่เฉพาะเจาะจง จึงทำให้เป็นมะเร็งชนิดที่หาได้ยาก ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษามาก่อน พันธุกรรม สภาพกระดูกที่เป็นมาก่อน และเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง
โดยรวมแล้วผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตสูงมากเกือบร้อยละ 80 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง

 

Verita Life - Contact a Specialist banner

 

อาการที่พบมากที่สุด

อาการโดยทั่วไปของมะเร็งกระดูกมักทำให้เกิดความไม่สบายทางร่างกาย เช่น อาการข้อบวม ข้อติด เดินกะเผลก และมีอาการเจ็บปวด อาการเหล่านี้อาจถูกวินิจฉัยผิดพลาดเป็นโรคอื่นได้เนื่องจากคนไข้ทุกคนจะรู้สึกปวดขา ส่วนอาการที่พบได้น้อยได้แก่ อาการไม่สบายตัวและอ่อนเพลีย น้ำหนักลด และภาวะซีด
การรักษาส่วนใหญ่แม้จะให้ผลค่อนข้างดีแต่ก็มีความเสี่ยง ทั้งนี้วิธีการทั่วไปในการรักษามะเร็งกระดูกมักเป็นวิธีการที่รุนแรง เช่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและรังสีรักษา หรือการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผ่าตัดกับคนไข้ที่มีเนื้องอกบริเวณแขนขา การผ่าตัดเนื้องอกออกทั้งหมดสามารถทำได้ แต่อาจทำลายเส้นประสาทบริเวณที่ผ่าตัด หรือบางกรณีอาจต้องรักษาด้วยการตัดแขนหรือขาทั้งหมด