โรคมะเร็งลำคออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคมะเร็งกล่องเสียง แต่เนื่องจากลำคอประกอบด้วยกล่องเสียง และโครงสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โรคมะเร็งกล่องเสียงจึงเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในลำคอ อาการของโรคมะเร็งลำคออาจตรวจพบได้ยากในระยะแรก ๆ เพราะมีอาการหลายอย่างคล้ายกับโรคหวัดหรืออาการเจ็บคอ

อาการที่พบบ่อยของโรคมะเร็งลำคอ

 • กลืนอาหารลำบาก
 • เสียงเปลี่ยน
 • เจ็บคอ
 • มีเลือดออกในปาก หรือทางจมูก
 • ตา ขากรรไกร ลำคอด้านใน หรือคอด้านนอกบวม
 • ไอเรื้อรัง
 • มีภาวะน้ำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุ

อาการบางอย่างของโรคมะเร็งลำคอเป็นอาการที่เกิดเฉพาะกับอวัยวะบางส่วนของร่างกายเท่านั้น เช่น อาการเสียงเปลี่ยนอาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งกล่องเสียง แต่อาจไม่ใช่สัญญาณของโรคมะเร็งคอหอย

ชนิดของโรคมะเร็งลำคอ

 • โรคมะเร็งกล่องเสียงชนิดเซลล์สเควมัส เกิดกับผู้ป่วย 9 ใน 10 ราย โรคมะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นที่เซลล์ในกล่องเสียง
 • โรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ มีโรคมะเร็งบางชนิดที่พบไม่บ่อยและเกิดกับเซลล์ชนิดอื่น ๆ ในกล่องเสียง เช่น โรคมะเร็งกล่องเสียงชนิดต่อมเกิดจากเซลล์ในต่อมเล็ก ๆ ที่ผนังกล่องเสียงที่ทำหน้าที่ผลิตเสมหะ และยังมีมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่พบได้น้อยอีกบางชนิด

โรคมะเร็งลำคอที่มีจุดกำเนิดที่เซลล์สเควมัสอาจลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกขึ้น เช่น กล้ามเนื้อ โรคมะเร็งลำคอบางชนิดอาจลุกลามถึงโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง เช่น หลอดลม หากไม่ได้รับการรักษา เนื้องอกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกดทับหลอดลมและทำให้หายใจลำบาก โรคมะเร็งลำคออาจแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย เช่น ปอด

ทางเลือกในการรักษา

ทางเลือกในการรักษาการรักษามักขึ้นอยู่กับขนาด ชนิด และตำแหน่งของมะเร็ง และขึ้นกับว่ามะเร็งแพร่กระจายแล้วหรือไม่ การรักษาได้แก่

 • การผ่าตัด – เป็นการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออก โดยอาจเป็นการตัดต่อมไธรอยด์ เนื้อเยื่อ หรือกล้ามเนื้อทั้งหมดหรือบางส่วนออก หรืออาจตัดกล่องเสียงหรือลิ้นทั้งหมดออก ซึ่งขึ้นกับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก หากมะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง ก็อาจต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออกเช่นกัน
 • รังสีรักษา – เป็นการใช้รังสีในปริมาณต่ำแต่แม่นยำเพื่อเจาะจงทำลายเซลล์มะเร็ง
 • ยาเคมีบำบัด – เป็นการใช้ยาฆ่าเซลล์มะเร็ง มักใช้วิธีนี้ร่วมกับรังสีรักษา การใช้ยาเคมีบำบัดมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมมะเร็งที่แพร่กระจายไปแล้ว เนื่องจากเป็นการรักษาทั่วทั้งร่างกาย
 • การรักษาหลายวิธีร่วมกัน หรือการรักษาเสริม เช่น การผ่าตัดก่อน แล้วจึงใช้รังสีรักษา หรือการใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา โดยเฉพาะในคนไข้ที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่
 • การติดตามการรักษาในระยะยาว – อาจรวมถึงการตรวจร่างกายเป็นประจำ และการเอกซ์เรย์เพื่อให้แน่ใจว่ามะเร็งไม่กลับมาอีก
 • การรักษาเพื่อฟื้นสภาพ – อาจรวมถึงการช่วยเหลือโดยนักกำหนดอาหาร นักแก้ไขการพูด และนักกายภาพบำบัด นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะห์ ที่ปรึกษา และนักจิตวิทยาคลินิก ก็สามารถช่วยให้คนไข้สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงหลังการผ่าตัด ทั้งในด้านการเงิน สังคม และหน้าที่การงาน ตลอดจนลักษณะภายนอก

ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายมักมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอมากกว่าผู้หญิง เพราะนิสัยการใช้ชีวิตบางอย่างจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำคอ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การขาดวิตามินเอ และปัจจัยอื่น ๆ
หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ และพบว่าการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันไม่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา และทีมแพทย์ของเราจะให้คำปรึกษากับคุณ