อาการของความเจ็บป่วยหรืออาการโรคเป็นการแสดงออกของร่างกายให้คุณรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น อาการที่พบได้มากที่สุดของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คุณควรรู้ ได้แก่

  • มีเลือดปนในอุจจาระหรือมีเลือดออกจากทวารหนัก ไม่ว่าปริมาณเลือดจะเล็กน้อยเพียงใด หรือสีของเลือดจะเป็นสีใดก็นับเป็นสัญญาณเริ่มแรกของโรค
  • การเปลี่ยนแปลงนิสัยการขับถ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายวัน เช่น ท้องร่วง ท้องผูก หรือ อุจจาระลีบเล็กลง
  • อาการดีซ่าน (ผิวและตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว)
  • ภาวะน้ำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุ
  • อาการท้องอืด อาการปวดเกร็งหรือเจ็บปวดที่ช่องท้อง
  • อาการอ่อนเพลียและร่างกายอ่อนแออย่างต่อเนื่อง
  • มีความรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำตลอดเวลา เหมือนถ่ายอุจจาระไม่สุด

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งอาจเรียกว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีอาการเริ่มแรกที่ลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก ทั้งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนับเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของระบบย่อยอาหารของร่างกาย


โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสามารถให้คำอธิบายทางคลินิกได้ตามความรุนแรงของโรคที่พบ ระยะของโรคมะเร็งซึ่งหมายถึงขอบเขตของโรคมะเร็งในร่างกาย ทั้งนี้ระยะของโรคมะเร็งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกวิธีรักษาและจะเป็นตัวตัดสินว่าจะรักษาโรคได้ผลมากน้อยเพียงใด ระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักขึ้นอยู่กับ

  • มะเร็งเติบโตในผนังลำไส้ได้มากน้อยเพียงใด
  • มะเร็งแพร่ไปยังบริเวณใกล้เคียงแล้วหรือไม่
  • มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะที่อยู่ไกลออกไปแล้วหรือไม่

ระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักขึ้นอยู่กับผลการตรวจร่างกาย การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ และการตรวจด้วยการถ่ายภาพ
คำอธิบายระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและทางเลือกในการรักษามีดังนี้

ระยะที่ 0

มะเร็งในระยะที่ 0 เรียกว่าเป็นมะเร็งระยะต้น ซึ่งระยะนี้โรคมะเร็งจะอยู่ในลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก ดังนั้นการกำจัดมะเร็งสามารถทำได้ด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และรักษาด้วยการตัดออก หรืออาจผ่าตัดออกหากรอยโรคมีขนาดใหญ่

ระยะที่ 1

ในระยะที่ 1 นี้ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะเจริญเติบโตอยู่ในผนังลำไส้ แต่ยังไม่แพร่กระจายออกไปจากชั้นกล้ามเนื้อ การรักษามะเร็งในระยะที่ 1 นี้ มักทำโดยการผ่าตัดลำไส้บริเวณที่เป็นมะเร็งและต่อมน้ำเหลืองออก การเลือกประเภทของการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งทวารหนักจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดโรค โดยจะมีการตัดต่อลำไส้ใหญ่หรือผ่าตัดแบบเปิดรูระบายอุจจาระทางหน้าท้อง ซึ่งจะอธิบายไว้ในแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับคนไข้อื่น ๆ

ระยะที่ 2

เมื่อถึงระยะที่ 2 อาการของโรคมะเร็งลำไส้จะปรากฏชัดขึ้น เนื่องจากมะเร็งเจริญเติบโตเกินกว่าชั้นกล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่ (ระยะที่ 2 บี) และอาจแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง (ระยที่ 2 ซี) อย่างไรก็ตามมะเร็งยังแพร่กระจายไปไม่ถึงต่อมน้ำเหลือง การรักษามะเร็งระยะที่นี้มักใช้วิธีผ่าตัด และอาจใช้ยาเคมีบำบัดหลังจากผ่าตัดแล้ว สำหรับโรคมะเร็งทวารหนักระยะที่ 2 การผ่าตัดอาจทำก่อนหรือหลังการให้ยาเคมีบำบัดและ/หรือรังสีรักษา

ระยะที่ 3

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะที่ 3 เป็นระยะที่อาการโรคได้พัฒนาไปมาก โดยมะเร็งจะแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มักใช้วิธีผ่าตัดเป็นอย่างแรก ตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัด ส่วนการรักษาโรคมะเร็งทวารหนักมักใช้วิธีให้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาก่อนหรือหลังการผ่าตัด

ระยะที่ 4

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะที่ 4 จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไป เช่น ตับ ปอด หรือรังไข่ เมื่อถึงระยะนี้ จะใช้การผ่าตัดเพื่อบรรเทาหรือป้องกันอาการแทรกซ้อนมากกว่าจะผ่าตัดเพื่อรักษาโรค

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โปรดติดต่อเรา แล้วเราจะช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุด