การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

ฟื้นฟูสุขภาพ

อาหารต้านมะเร็งที่ออกแบบเฉพาะบุคคล

อาหารคือชีวิต และเป็นหัวใจสำคัญของการแพทย์แบบองค์รวม

Personalised Anticancer Diet - Supportive Treatments & Therapies

อาหารต้านมะเร็งที่ออกแบบเฉพาะบุคคล – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

อาหารต้านมะเร็งที่ออกแบบเฉพาะบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษา โดยจะไม่ใช้อาหารใด ๆ ที่ร่างกายไม่สามารถจัดการได้
อาหารต้านมะเร็งนี้จะทำงานร่วมกับกระบวนการที่เป็นวัฏจักรของร่างกายในการสร้างพลังงาน การทำงานของร่างกาย และการต่อสู้กับโรคต่าง ๆ
การใช้อาหารเกษตรอินทรีย์มาจากหลักการที่ว่า ร่างกายของเราปรับตัวได้มากกว่ามะเร็งที่อยู่ในร่างกายเสียอีก

เซลล์มะเร็งใช้กลูโคสเป็นเชื้อเพลิงในเผาผลาญพลังงานเช่นเดียวกับร่างกายของเรา ดังนั้นอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานและการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ความรู้เรื่องสุขภาพ

เราทราบกันอยู่แล้วว่า หากมีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง ตัวเราเองจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะป่วยเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ

Wellness & Education - Supportive Treatments & Therapies

ความรู้เรื่องสุขภาพ – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการและวิถีการดำเนินชีวิตที่ทำลายสุขภาพอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเนื้องอกและมะเร็งบางชนิด
โชคร้ายที่คนจำนวนมากค้นพบความจริงข้อนี้หลังจากที่ป่วยเป็นมะเร็งไปแล้ว และจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด เพื่อต่อสู้กับมะเร็งร้ายที่กำลังเติบโตอยู่ในร่างกาย

งานของเราคือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น การเลือกใช้ชีวิตอย่างฉลาด การรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร และความรู้เรื่องสุขภาพที่สำคัญอื่น ๆ

การรักษาการทำงานของอวัยวะ

การบำบัดเชิงสนับสนุนเน้นการติดตามและส่งเสริมการทำงานของอวัยวะของคนไข้ และช่วยให้อวัยวะเหล่านั้นไม่ต้องทำงานหนัก

Organ Support - Supportive Treatments & Therapiesการรักษาการทำงานของอวัยวะ – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

 

แม้ว่าการรักษาแบบองค์รวมซึ่งมีหลากหลายวิธีจะทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด และการรักษาเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาในปริมาณสูง แต่กระบวนการในการรักษามะเร็งอาจส่งผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ได้
อวัยวะในร่างกายของเราจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อย่อยอาหารใหม่ รับการบำบัดรักษา และตอบสนองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติซึ่งอาจทำให้อวัยวะต้องทำงานหนักจนเกินไป

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด

การบำบัดอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลดีก็คือการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด (EWOT)

EWOT / Exercise With Oxygen Therapy - Supportive Treatments & Therapies

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด (EWOT) – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัดเป็นการออกกำลังแบบเบา ๆ เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือดของคนไข้ โดยคนไข้จะสวมหน้ากากออกซิเจนในขณะออกกำลังกาย ทำให้ออกซิเจนเข้าสู่หลอดเลือดฝอยได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิผลในการรักษามะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งไม่ชอบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนปริมาณมาก ๆ

วัตถุประสงค์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัดก็คือ เพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่าภาวะน้ำหนักลดในคนไข้มะเร็ง

การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน – 1/4

เป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ผลงานการรักษาของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More