โรคมะเร็งเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายมนุษย์แบ่งตัวแบบควบคุมการเจริญเติบโตไม่ได้ โรคมะเร็งแตกต่างจากโรคอื่น ๆ ตรงที่โรคนี้จะเกิดขึ้นและพัฒนาอาการอย่างเงียบ ๆ ในร่างกายมนุษย์ ทำให้คนไข้ไม่ทราบว่าตนเองมีเซลล์มะเร็งจนกว่าอาการของโรคจะดำเนินไปมากแล้ว การตรวจคัดกรองโรคและตรวจสุขภาพอย่างละเอียดอาจช่วยให้ตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
กระบวนการ “แบ่งความรุนแรงของโรคมะเร็ง” แบ่งตามการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ณ เวลาที่วินิจฉัยโรค ความรู้เรื่องนี้ช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีการรักษาแบบใดจึงจะดีที่สุด และยังช่วยให้คนไข้ทราบว่าตนเองอยู่ในระยะโรคใด จึงสามารถพิจารณาทางเลือกในการรักษาได้อย่างเหมาะสม

การแบ่งความรุนแรงของโรคมะเร็ง

โดยทั่วไปแล้วโรคมะเร็งแบ่งได้เป็น 5 ระยะ ตั้งแต่ระยะที่ 0 ไปจนถึงระยะที่ 4 ตามความรุนแรงของโรค โรคมะเร็งระยะที่ 0 หมายความว่ามะเร็ง “เกิดขึ้นแล้ว” แต่ยังจำกัดอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดในอวัยวะนั้น ๆ จึงเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดที่จะจัดการกับโรคมะเร็ง และคนไข้มักจะตอบสนองต่อการรักษาได้ดี โรคมะเร็งระยะที่ 1 (อาจเรียกว่าระยะเริ่มต้น) หมายความว่ามะเร็งยังไม่ได้เติบโตหยั่งรากลงไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง และยังไม่ได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย จึงมักเรียกมะเร็งระยะนี้ว่า “มะเร็งระยะที่ยังไม่มีการแพร่กระจาย”

โรคมะเร็งระยะที่ 2 และ 3 เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง และอาจกระจายไปถึงต่อมน้ำเหลืองด้วย แม้จะยังไม่มีการแพร่กระจายรุนแรง เราอาจเรียกมะเร็งระยะนี้ว่า “มะเร็งระยะแพร่กระจายในอวัยวะหรือต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง” การแพร่กระจายของมะเร็งหมายถึงการที่เนื้อร้ายเติบโตแพร่กระจายไปจนถึงบริเวณที่ห่างจากแหล่งกำเนิด

ส่วนโรคมะเร็งระยะที่ 4 คือมะเร็งที่มีการเจริญเติบโตไปมากและแพร่กระจายสู่ส่วนอื่น ๆ หรืออวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายมนุษย์ จึงมักเรียกว่าเป็น ระยะแพร่กระจาย หรือระยะก้าวหน้า ทั้งนี้การแบ่งระยะโรคแบบ TNM เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย T หมายถึงเนื้องอก (Tumor), N (Lymph nodes) หมายถึงต่อมน้ำเหลืองที่มะเร็งลุกลามไปถึง และ M (Metastasis) หมายถึงการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่น การแบ่งระยะของโรคจะใช้ตัวเลขในการอธิบาย เช่น N3 บ่งบอกถึงขนาดและโอกาสในการแพร่กระจายของมะเร็งซึ่งกระจายไปถึงต่อมน้ำเหลือง และยังบอกถึงระดับการเจริญเติบโตของมะเร็งในร่างกายอีกด้วย ดังนั้น N3 จึงหมายถึงว่า ต่อมน้ำเหลืองจำนวนมากมีเซลล์มะเร็งเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ อย่างไรก็ตาม ระบบ TNM นี้ไม่สามารถใช้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดได้เนื่องจากเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ได้เกิดจากเนื้องอก ดังนั้นการแบ่งความรุนแรงของมะเร็งเม็ดเลือด (มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งไมอิโลมา) จึงใช้ระบบเฉพาะอีกแบบหนึ่ง

โรคมะเร็งระยะที่ 4 ทุกชนิดจะมีอาการแสดงโดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน และมะเร็งแต่ละชนิดจะมีอาการแตกต่างจากมะเร็งชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกัน สัญญาณบ่งชี้ของโรคมะเร็งระยะที่ 4 ได้แก่ การอ่อนเพลียรุนแรงซึ่งเกิดพร้อมกับอาการปวดกระดูก และภาวะน้ำหนักลดรุนแรง
คนไข้โรคมะเร็งระยะที่ 4 มักมีน้ำหนักตัวลดลงถึง 1 ใน 3 หรืออาจน้ำหนักลดลงถึงครึ่งหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับว่าคนไข้มีน้ำหนักตัวเดิมเท่าไร สัญญาณอื่น ๆ ของระยะโรคนี้ก็คือ มีเหงื่อออกมาก รับประทานอาหารไม่ลง ไม่รู้สึกกระหายน้ำ อุณหภูมิร่างกายต่ำมาก และเกิดอาการประสาทหลอนบ่อยครั้ง

ดังนั้นโรคมะเร็งระยะที่ 4 จึงต้องรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อประคับประคองอาการ
เราพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือหากคุณมีข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง โปรดติดต่อเรา เพื่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะได้ให้ข้อมูลเรื่องทางเลือกต่าง ๆ ในการรักษาด้วยวิธีการแบบองค์รวม