โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตทั่วโลกเป็นจำนวนมากถึง 2 ใน 3 โดยมีโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง รวม 4 โรคด้วยกันที่ทำให้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิต คุณจึงควรรู้จักสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งและรีบปรึกษาแพทย์ให้เร็วที่สุดหากคุณมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ โรคมะเร็งส่วนใหญ่จะพัฒนาไปมากแล้วกว่าจะแสดงอาการ อย่างไรก็ตามหากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ก็อาจจัดการหรือกำจัดโรคมะเร็งได้
โรคมะเร็งหลายชนิดแสดงอาการได้หลากหลายรูปแบบ ไม่มีใครที่ไม่สามารถป่วยเป็นมะเร็งได้ และคนเรามีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น คนส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็งเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากร่างกายมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้จากกระบวนการความแก่ชรา หากร่างกายของคุณและหน้าที่การทำงานของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติที่รักษาไม่หาย ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยทันที

สัญญาณเตือนของโรค

การที่ร่างกายมีก้อนเนื้อหรืออาการบวมอาจไม่ใช่สัญญาณอันตรายเสมอไป แต่เพื่อความปลอดภัยก็ควรจะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัยอาการดังกล่าว
อาการถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด เป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ จึงควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
คนเรามักใช้ยาแก้ปวดเมื่อมีอาการเจ็บปวดที่หาสาเหตุไม่ได้ แต่อาการเจ็บปวดเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายว่าเกิดมะเร็งขึ้นแล้ว ยาไอบูโพรเฟน แอสไพริน และยาแก้ปวดอื่น ๆ ช่วยให้หายปวดได้ แต่หากอาการเจ็บปวดไม่หายภายในสองวัน ควรหยุดรับประทานยาทันที และรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน ไม่ควรวินิจฉัยโรคและหายามารับประทานเอง เนื่องจากการสั่งยาควรเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์คือผู้ที่คุณควรขอคำปรึกษามากที่สุด
หากมีอาการไอเรื้อรัง และมีเลือดปนในเสมหะ อาจเป็นอาการหนึ่งของโรคมะเร็ง และอาการไอมักมีอาการเสียงแหบเกิดร่วมด้วย อาการของโรคมะเร็งอาจได้แก่ อาการหายใจไม่ออก อาการแสบร้อนกลางอกตลอดเวลา อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แผลและอาการเจ็บปวดในช่องปาก หากมีเลือดออกทางช่องคลอดที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน ควรรีบพบแพทย์ทันที
คุณควรรีบปรึกษาแพทย์หากมีไฝเกิดขึ้นใหม่บนผิวหนัง หรือไฝเม็ดเดิมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังในช่องปากหรือบนผิวหนังโดยตรง
สัญญาณเตือนอื่น ๆ ของโรคมะเร็ง ได้แก่ อาการปัสสาวะขัด อาการถ่ายเหลวที่ไม่ใช่ท้องร่วงทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อย อาการท้องร่วงเรื้อรัง หน้าอกมีขนาดเปลี่ยนแปลง หรือเนื้อเยื่อหน้าอกเปลี่ยนไป

อาการบ่งชี้ที่อาจแสดงว่าเป็นโรคมะเร็ง ได้แก่ การกลืนอาหารลำบาก ภาวะน้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ เหงื่อออกในเวลากลางคืน โดยอาการเหล่านี้อาจไม่ร้ายแรง หรืออาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายก็ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรตื่นตระหนกหรือเพิกเฉยจนเกินไป การตรวจคัดกรองโรคและตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความวิตกกังวลได้ หรือหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ก็จะได้รีบทำการรักษาอย่างเหมาะสม

โปรดติดต่อเราหากคุณมีความกังวลใด ๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะอธิบายรายละเอียดของการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมหลากหลายแบบให้คุณเข้าใจ