วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

เซลล์เดนไดรติก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ได้ผลและปลอดภัยแทนวิธีการรักษาที่ใช้กันอยู่แต่เดิม

Dendritic Cell Therapy - Primary Immune Therapy

การใช้เซลล์เดนไดรติก – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เซลล์เดนไดรติกทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายพัฒนาขึ้น
เซลล์เดนไดรติกมีหน้าที่หลักคือช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันรู้จักตัวรับสัญญาณของเซลล์มะเร็ง หรือที่เรียกว่าแอนติเจนของเนื้องอก

การใช้เซลล์บำบัดมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้

เซลล์เพชฌฆาต

เซลล์เพชฌฆาตมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด

Natural Killer Cells - Primary Immune Treatments

เซลล์เพชฌฆาต – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เซลล์เพชฌฆาตเชี่ยวชาญในการจำแนกและต่อสู้กับเซลล์อันตรายในร่างกาย

ที่สำคัญที่สุด เซลล์เพชฌฆาตสามารถจำแนกเซลล์อันตรายซึ่งไม่มีสารบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจง จึงทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ มองไม่เห็นเซลล์อันตรายเหล่านี้ นอกจากนี้เซลล์เพชรฆาตยังมีอาวุธทำลายล้างเซลล์อันตราย จึงทำงานได้ง่ายและเร็วกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันทั่วไป อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ตอบสนองต่อเซลล์อันตรายอีกด้วย

การใช้เปปไทด์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ได้ผลและปลอดภัยแทนวิธีการรักษาที่ใช้กันอยู่แต่เดิม

Peptide Therapy - Primary Immune Treatments

การใช้เปปไทด์ – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

การใช้เปปไทด์ช่วยกระตุ้นให้ทีเซลล์สามารถจดจำและทำลายเซลล์เนื้องอกได้ ทีเซลล์มีหน้าที่หลักคือช่วยให้ระบบร่างกายรู้จักตัวรับสัญญาณของเซลล์มะเร็ง หรือที่เรียกว่าแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง

การใช้เซลล์บำบัดมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งในทุกส่วนของร่างกาย

ปกติแล้วคำว่า hyperthermia มักใช้หมายถึงอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ

Whole Body Hyperthermia - Primary Immune Treatments

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งในทุกส่วนของร่างกาย – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นมักเกิดจากความเจ็บป่วย เช่น ไข้ หรือโรคลมแดด

แต่คำว่า hyperthermia ยังใช้หมายถึงการรักษาด้วยการใช้ความร้อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างดีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ซึ่งในที่นี่เราจะเน้นเรื่องการใช้ความร้อนรักษามะเร็ง

วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน – 1/4

เป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ผลงานการรักษาของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More