วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การฆ่าเซลล์มะเร็ง

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำได้กลายเป็นวิธีการหลักในการดูแลคนไข้มะเร็ง และมีผลการวิจัยในเชิงบวกมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Insulin Potentiated Therapy - Primary Cancer Treatments

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ยารักษามะเร็งแผนปัจจุบันสองชนิด ได้แก่ อินซูลินและยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำ โดยอินซูลินจะไปทำงานกับเยื่อหุ้มเซลล์ จึงช่วยให้ยาเคมีบำบัดสามารถเจาะจงทำลายเซลล์มะเร็งได้

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่เป็นการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเจาะจงทำลายเนื้องอกโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติที่อยู่รอบ ๆ

Local Hyperthermia - Primary Cancer Treatments

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ต่างจากการฉายรังสีเอกซ์เพื่อการทำรังสีรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้ใช้กัมมันตรังสีและไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้
การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมที่สำคัญและเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะมีความเสี่ยงต่ำกว่าการใช้ยาเคมีบำบัดอย่างมีนัยสำคัญ

การรักษาแบบชีวบำบัด

การรักษาแบบชีวบำบัดจัดเป็นการรักษาเชิงสนับสนุนที่มีลักษณะเป็นการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Biological Treatment - Primary Cancer Treatments

การรักษาแบบชีวบำบัด – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การรักษาแบบชีวบำบัดเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษามะเร็ง

ส่วนใหญ่แล้วการรักษาด้วยวิธีนี้มักใช้ยาฉีด หรืออาจใช้วิธีการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเหล่านั้นช่วยในการรักษามะเร็งได้ดีที่สุดหรือไม่ การรักษาแบบชีวบำบัดเน้นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อเจาะจงทำลายเซลล์มะเร็งโดยใช้วิธีการต่าง ๆ กันไป

การหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง

การเผาผลาญพลังงานมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดมะเร็ง และการรักษามะเร็ง

Metabolic Treatments - Primary Cancer Treatments

การหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็งเป็นการผสมผสานระหว่างโภชนบำบัดสำหรับมะเร็ง เอนไซม์บำบัด การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวิธีการอื่น ๆ เพื่อพยายามนำสารที่เป็นอันตรายออกจากร่างกาย และช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น
วิธีการอื่น ๆ อาจรวมถึงการสวนล้างลำไส้ การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเกษตรอินทรีย์ และการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็งช่วยหยุดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ จึงช่วยจำกัดการเจริญเติบโตของเนื้องอกใหม่

Anti-Angiogenic - Primary Cancer Treatments

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้กลุ่มยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง เพื่อไปจับกับเซลล์บุผนังหลอดเลือด และปิดการรับสัญญาณของเซลล์เหล่านี้

เมื่อเซลล์บุผนังหลอดเลือดไม่ได้รับสัญญาณที่เซลล์มะเร็งส่งมา ก็จะหยุดการสร้างหลอดเลือดใหม่ ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ได้รับสารอาหารต่าง ๆ ไปหล่อเลี้ยง

การใช้ไวรัสรักษามะเร็ง

การใช้ไวรัสรักษามะเร็งเป็นวิธีการรักษาที่นำไวรัสที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเข้าสู่ร่างกายเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

Viral Immune Therapy - Primary Cancer Treatments

การใช้ไวรัสรักษามะเร็ง – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

สิ่งที่แตกต่างก็คือไวรัสพิเศษเหล่านี้เป็นไวรัสที่ได้รับการฝึกฝนให้ฆ่าเซลล์มะเร็ง ไวรัสเหล่านี้จะเข้าไปค้นหาเซลล์มะเร็ง แล้วแทรกซึมเข้าไปภายในเซลล์มะเร็ง จากนั้นก็จะแบ่งตัวและทำลายเซลล์มะเร็งจากภายใน
เนื่องจากไวรัสเหล่านี้ถูกเลี้ยงมาเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง จึงแทบไม่มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติ นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการศึกษาด้านมะเร็งวิทยาและการวิจัยด้านมะเร็งที่ให้ผลการรักษาที่น่าพอใจ

การใช้ยาสมุนไพร

การนำยาสมุนไพรมาใช้ดูแลคนไข้โรคมะเร็งเป็นการนำพืชและสารสกัดจากพืชที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาใช้กระตุ้นปฏิกิริยาบางอย่าง

Herbal Medicine - Primary Cancer Treatments

การใช้ยาสมุนไพร – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์สนับสนุนหรือวิธีการแบบองค์รวมก็คือ การใช้ยาสมุนไพรเป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเซลล์มะเร็งสามารถปรับตัวให้ต้านการรักษาและยาต่าง ๆ

แต่การใช้ยาสมุนไพรจะเน้นการกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย และ/หรือการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งโดยสามารถปรับวิธีการรักษาคนไข้ตามผลการรักษาล่าสุด การรักษาด้วยวิธีนี้จึงสามารถตอบสนองต่อการทำงานของมะเร็งบางชนิดได้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การหยุดกระบวนการเผาผลาญพลังงานของเซลล์ก้อนมะเร็ง

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกช่วยรักษามะเร็งด้วยการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของเซลล์มะเร็งอีกด้วย

Metronomic Therapy - Primary Cancer Treatments

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การแพทย์แบบองค์รวมแตกต่างจากการรักษาโดยการฉายรังสีปริมาณสูง และการใช้ยาเคมีบำบัดในปริมาณสูงเพื่อกำจัดเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง เพราะเป็นการใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากควบคู่ไปกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายและการรักษาเชิงสนับสนุน

การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ยาเคมีบำบัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมะเร็งแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป

วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง – 1/4

เป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ผลงานการรักษาของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More