เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

การรักษาโรคมะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์นำการรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เราเน้นการดูแลระยะยาวเพื่อลดการเกิดเนื้องอกและกระตุ้นให้ร่างกายของมนุษย์สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้

เมื่อนำวิธีการรักษานี้มาใช้ร่วมกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันวิธีอื่น ๆ จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรง และทำให้ยาเคมีบำบัดสามารถทำลายเนื้องอกอย่างช้า ๆ โดยปลอดภัยและแทบไม่มีผลข้างเคียง

ทีมแพทย์ของเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณ เราทุ่มเทและกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะช่วยผู้คนต่อสู้กับโรคมะเร็ง


การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำที่สุดแบบเมโทรโนมิกคืออะไร

วิธีการรักษามะเร็งที่ใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบัน ได้แก่ การฉายรังสีและการใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณสูง เพื่อกำจัดเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง ส่วนการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมเป็นการใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากควบคู่ไปกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกาย และการเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกเป็นการทำลายมะเร็งโดยใช้หลายวิธีการร่วมกัน จึงมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเซลล์เนื้องอกและสิ่งแวดล้อมที่เซลล์เนื้องอกอาศัยอยู่

การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ยาเคมีบำบัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมะเร็งชนิดนั้น ๆ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปจากปกติ โดยนำยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากมาใช้ทำลายเฉพาะหลอดหลอดที่ไปหล่อเลี้ยงเนื้องอก (เรียกว่า การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง) แต่ไม่ได้เป็นการทำลายตัวเนื้องอกโดยตรง

 

Verita Life - Contact a Specialist banner

 

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตอบสนองต่อมะเร็งจากเซลล์เดนไดรติกที่อยู่รอบเนื้องอก และจะยิ่งมีประสิทธิผลมากขึ้นหากรักษาด้วยวิธีนี้ร่วมกับการรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติก

ยาชนิดรับประทานจะอยู่ในรูปของยาเม็ดที่รับประทานได้สะดวก การรักษาด้วยวิธีนี้มีข้อได้เปรียบการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดตามแนวแพทย์แผนปัจจุบันตรงที่เซลล์ปกติและระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของคนไข้จะไม่ถูกทำลาย และยังไม่ทำให้เกิดการต้านยาเคมีบำบัดอีกด้วย

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปสู่บริเวณรอบ ๆ และอวัยวะอื่น ๆ ที่ไกลออกไป แต่ปริมาณยาจะไม่เข้มข้นพอที่จะทำลายเนื้องอกได้ ดังนั้นการรักษาวิธีนี้จะมีประสิทธิผลดีขึ้นหากใช้ร่วมกับการรักษาที่ช่วยทำลายเนื้องอกด้วยวิธีอื่น ๆ ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

การรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ที่อาจใช้ร่วมกัน ได้แก่ การให้ความร้อนเฉพาะก้อนมะเร็ง การใช้ยาสมุนไพร วิธีชีวบำบัด และการเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน

 

Metronomic Therapy – 1/22

Is just 1 out of 22 Verita Life Cancer Treatments

Verita Life Cancer Treatments