เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

มะเร็งไตเป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างบ่อย โดยจะเกิดที่ผิวของท่อไต การรักษามะเร็งไตมีหลายวิธี ซึ่งคลินิกของเรามีทางเลือกในการรักษามะเร็งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษามะเร็งได้ตรงจุดกว่า และมีอันตรายน้อยกว่า
เราจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณทำงานได้ดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้การผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้าย คลินิกของเราให้ความรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนอยู่ที่บ้าน ทำให้คนไข้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคในขณะที่เข้ามารับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล


เข้าใจโรคมะเร็งไต

มะเร็งไตเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้ไม่มาก โดยมีผู้ป่วยประมาณ 330,000 คนทั่วโลกในแต่ละปี มะเร็งไตแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ มะเร็งของเนื้อเยื่อไต มะเร็งกรวยไต มะเร็งซาร์โคมา และมะเร็งเซลล์ต้นกำเนิดของไต (Wills Tumour) ซึ่งพบมากที่สุดในเด็ก
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งไตที่มีการบันทึกไว้มากที่สุดและมีความสำคัญที่สุดก็คือ การสูบบุหรี่ ซึ่งมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 30 ป่วยด้วยสาเหตุนี้ในแต่ละปี ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อายุและเชื้อชาติ ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว ภาวะโภชนาการ และการรับประทานยาสามัญประจำบ้านบางชนิดมากเกินไป เช่น …