เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์รักษาคนไข้จำนวนมากโดยใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม การรักษาด้วยวิธีนี้จะใช้ควบคู่กับวิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

การรักษาด้วยวิธีนี้ให้ผลดีมาก และคนไข้ของเราได้กล่าวถึงการรักษานี้ไว้ในวิดีโอ ซึ่งอยู่ในหน้าคำชื่นชมจากคนไข้ การรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลดีเยี่ยมโดยแทบจะไม่มีผลข้างเคียงไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่ออีกต่อไป และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ที่คลินิกของเรา


การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำคืออะไร

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำได้กลายเป็นวิธีการหลักในการดูแลคนไข้มะเร็ง และมีผลการวิจัยในเชิงบวกมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ยารักษามะเร็งแผนปัจจุบันสองชนิด ได้แก่ อินซูลินและยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำ

การรักษาวิธีนี้ใช้หลักความรู้ที่ว่าเนื้องอกต้องการน้ำตาล เพราะเซลล์เนื้องอกมีตัวรับอินซูลินมากกว่าเซลล์ปกติถึง 10-20 เท่า ทำให้เนื้องอกสามารถเติบโตได้รวดเร็วและสะสมพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเซลล์ปกติเป็นอย่างมาก
Verita Life - Contact a Specialist banner

 

เหตุใดจึงควรเลือกการใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ

การใช้อินซูลินจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดอย่างปลอดภัย ทำให้เซลล์มะเร็งอ่อนแอลง สารต่าง ๆ สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้มากขึ้น และตัวรับอินซูลินที่ฉีดเพิ่มเข้าไปจะช่วยให้เซลล์เนื้องอกไวต่อยาเคมีบำบัดมากขึ้น เมื่อฉีดยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมาก (10-15% ของปริมาณปกติ) เข้าไปในร่างกาย ก็จะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งที่อ่อนแอเหล่านี้ได้

ยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นการใช้ยาปริมาณต่ำ และร่างกายของผู้ป่วยจะสามารถทนทานต่อการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ดีมาก จึงสามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง ดังนั้นการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถใช้กับมะเร็งได้แทบทุกชนิด

การรักษาด้วยวิธีนี้สามารถใช้กับมะเร็งได้แทบทุกชนิด.

 

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ 1/22

เป็นเพียง 1 ใน 22 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

การรักษามะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์