Integrative Cancer Treatments News

AT VERITA LIFE, OUR FULL-SPECTRUM MEDICAL SERVICE RELIES ON THE LATEST IN ALTERNATIVE CARE TO TREAT PATIENTS IN A SAFE AND COMFORTABLE ENVIRONMENT

วันมะเร็งโลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่คนทั่วโลกมาร่วมกันทบทวนเรื่องความก้าวหน้าในการต่อสู้กับโรคมะเร็งร้าย และช่วยกันสร้างความตระหนักเรื่องโรคมะเร็ง คิดค้นยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคนี้ ตลอดจนกำหนดนโยบายระดับชาติและระดับโลกที่ช่วยบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็ง วันมะเร็งโลกในปี 2016-2018 มีแคมเปญการรณรงค์ว่า “เราทำได้ คุณก็ทำได้ ห่างไกลมะเร็งไปด้วยกัน” ซึ่งเน้นว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยต่อสู้กับมะเร็งร้ายได้ก็คือการแต่ละคนเข้ามามีบทบาทและร่วมแรงร่วมใจไปด้วยกันนั่นเอง

สถิติโรคมะเร็งทั่วโลก

สถิติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นตัวเลขที่น่าหนักใจ ในแต่ละปีจะมีคนจำนวนมากถึง 14 ล้านคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยมีคนประมาณ 8 ล้านคนเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ง
วันมะเร็งโลกกำหนดขึ้นโดยสหภาพควบคุมโรคะเร็งสากล (UICC) เพื่อสนับสนุนคำประกาศต่อสู้กับมะเร็งทั่วโลกที่ได้ประกาศไว้เมื่อปี 2008 ซึ่งในปีนี้และทุก ๆ ปีใช้แคมเปญหลักคือ การตรวจคัดกรองป้องกันมะเร็งช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากมะเร็ง โดยมีแรงจูงใจสำคัญคือการปกป้องชีวิตของคุณเองและสมาชิกในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง แคมเปญนี้จะสำเร็จได้ด้วยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้คนทั่วไปหันมาต่อสู้กับโรคร้ายนี้
ยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ประชากรในโลกสามารถสื่อสารถึงกันได้ออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลแคมเปญนี้จึงทำได้ง่ายขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปที่ยังยากจนทำให้ข้อมูลข่าวสารอาจไม่ทั่วถึง การสื่อสารด้วยวิธีการดั้งเดิมจึงยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งข่าวสารและนำเสนอวิธีป้องกันและต่อสู้กับพิษภัยและการพัฒนาของโรคมะเร็งไปยังคนจำนวนหลายพันล้านคนทั่วโลก


ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

แม้การเกิดโรคมะเร็งจะมีสาเหตุที่ไม่แน่ชัด …

Natural Killer Cell

เราใช้ Natural Killer Cell ช่วยคุณอย่างไร?

Natural Killer Cells Therapy (NK Cells) หนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่รวมอยู่ในโปรแกรมการรักษาของเรา เป็นหนึ่งอาวุธที่ทรงพลังในการต่อสู้กับมะเร็ง

คนไข้จะได้รับสารสกัดจากธรรมชาติที่ถูกออกแบบมาเพื่อชำระล้างและทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งขึ้น เมื่อสภาพร่างกายอยู่ในภาวะที่เซลล์มะเร็งอาศัยอยู่ไม่ได้แล้ว NK Cell ก็จะทำงานโดยใช้ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติในร่างกายของคนไข้

ขั้นตอนนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายน้อยกว่าการใช้คีโมปริมาณมากที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าเซลล์ดีในร่างกายของคุณจะไม่ถูกทำลาย และสามารถฟื้นฟูเยียวยาตัวเองได้หลังจากฆ่าเซลล์มะเร็งแล้ว

นี่คือสิ่งที่ทำให้การรักษาแบบผสมผสานนั้นแตกต่างจากการรักษาแบบแพทย์ปัจจุบันทั่วไปที่ใช้กัน มันคือหนึ่งในความทุ่มเทของเราที่จะมอบสุขภาพดีดีคืนให้กับคนไข้ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดผนวกกับแผนการรักษาแบบผสมผสานพร้อมทีมแพทย์ที่คอยดูแลคนไข้ทุกท่านตั้งแต่ก้าวเข้าประตูมา


Natural Killer Cell คืออะไร ?

Natural Killer Cell, หรือ NK Cells คือส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

โดยย่อ เซลล์เหล่านี้มีหน้าที่จำแนกแยกแยะและทำลายเซลล์ที่เป็นภัยต่อร่างกาย

We are ready to help. Send us an enquiry

CONTACT US