การศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเรียกว่า มะเร็งวิทยา โรคมะเร็งเกิดจากเซลล์ในร่างกายเกิดความผิดปกติและแบ่งตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ร่างกายควบคุมไม่ได้ โรคมะเร็งไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นใหม่ แม้จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ (เช่น การสัมผัสสารเคมี การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ วิถีชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว การสูบหรี่ การดื่มเหล้า ฯลฯ) วิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้รักษาและจัดการกับโรคมะเร็งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างทันสมัยและแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ซึ่งมักให้ผลการรักษาไม่ดีนัก ดังที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ว่า “การรักษามะเร็งเลวร้ายกว่าการเป็นโรคมะเร็งเสียอีก” การรักษาวิธีดั้งเดิมทั้ง 3 วิธีมีลักษณะการรักษาที่รุนแรงและทำให้ร่างกายของคนไข้อ่อนแอและมีอาการแทรกซ้อนได้ง่าย ส่วนการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมเริ่มเป็นที่ยอมรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเน้นการดูแลสุขภาพและการจัดการกับโรคโดยรวมe.

การรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมไม่ได้เป็นเพียงแค่การกำจัดเนื้องอก ฉายรังสีปริมาณมากเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้ผลการรักษาจะออกมาดีที่สุด

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม และการรักษาแบบดั้งเดิม

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมมีข้อด้อยที่สำคัญคือ เป็นการรักษาคนไข้โรคมะเร็งชนิดเดียวกันด้วยวิธีการที่เหมือน ๆ กัน เช่น หากคนไข้ 2 คนได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนเหมือนกัน โปรแกรมและยารักษาโรคสำหรับคนไข้แต่ละคนก็มักจะเหมือนกัน ส่วนการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมจะพิจารณาประวัติการรักษา นิสัยการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม และทัศนคติโดยรวมในการใช้ชีวิต แล้วนำปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณาออกแบบโปรแกรมการรักษาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้แต่ละคน

แพทย์ที่รักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมจำนวนมากถือว่าอาหารการกินเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคมะเร็ง (และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย) นายแพทย์คีธ บล็อก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของศูนย์การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมและการรักษาสุขภาพบล็อก ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสโกกี้ รัฐอิลลินอยส์ เชื่อว่าอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการเป็นพื้นฐานสำคัญและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการรักษาและเยียวยาคนไข้ที่เป็นโรคร้ายร่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง นายแพทย์บล็อกกล่าวว่า คนไข้โรคมะเร็งควรรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ และหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ แต่ควรรับประทานปลาทะเลเขตหนาวจัด อาหารที่เลือกรับประทานควรประกอบด้วยผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช เมล็ดพืช ปลา (เช่น ปลาค็อด ปลาฮาลิบัต ปลาแซลมอน และปลากะพง) ข้าวกล้อง และอาหารอื่น ๆ ที่มีกรดไขมันโอเมกา-3 สูง

นอกเหนือจากวิธีการหลัก ๆ ในการรักษาโรคมะเร็ง นายแพทย์คีธ บล็อกยังได้กล่าวถึงวิธีการที่มีประสิทธิผลในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ โปรแกรมโภชนบำบัดเฉพาะบุคคล เทคนิคชีวพฤติกรรมศาสตร์ (รวมถึงวิธีการที่เชื่อมโยงร่างกายและจิตใจ) และโปรแกรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะบุคคล วิธีการเหล่านี้ช่วยลดความเป็นพิษในร่างกาย และอาจช่วยให้การรักษามีประสิทธิผลขึ้นด้วย

การบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม เป็นการบำบัดที่ช่วยลดการบาดเจ็บ (ทั้งทางร่างกายและจิตใจ) ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การบำบัดด้วยการนวด และการฝังเข็ม เป็นต้น

ทีมแพทย์ที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้โปรแกรมเฉพาะบุคคล และการรักษาแบบองค์รวม แพทย์ของเรามีประสบการณ์อันยาวนานจากประเทศออสเตรีย ออสเตรเลีย เยอรมนี และไทย และให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแบ่งการรักษาออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ วิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็ง วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การรักษาเชิงสนับสนุน และการรักษาด้วยการล้างพิษ

วิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็ง (ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง) ได้แก่ การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง (ช่วยหยุดการสร้างหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง) การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัด การรักษาด้วยยาสมุนไพร (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษา) และการใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ (เป็นการนำอินซูลินมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำ) เรายังมีบริการรักษาด้วยการใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่หากคนไข้ต้องการ ซึ่งเป็นการใช้ความร้อนทำลายมะเร็งและช่วยให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาได้ผลดีขึ้น โดยมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยการหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกโดยใช้ยาเคมีบำบัดที่มาจากธรรมชาติและอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายทนทานได้ดี และการรักษาด้วยเชื้อไวรัสซึ่งสามารถเจาะจงฆ่าเซลล์มะเร็งได้ (โดยไม่ทำร้ายเซลล์ปกติ) และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น

วิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็ง (ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง) ได้แก่ การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง (ช่วยหยุดการสร้างหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง) การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัด การรักษาด้วยยาสมุนไพร (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษา) และการใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ (เป็นการนำอินซูลินมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำ) เรายังมีบริการรักษาด้วยการใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่หากคนไข้ต้องการ ซึ่งเป็นการใช้ความร้อนทำลายมะเร็งและช่วยให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาได้ผลดีขึ้น โดยมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยการหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกโดยใช้ยาเคมีบำบัดที่มาจากธรรมชาติและอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายทนทานได้ดี และการรักษาด้วยเชื้อไวรัสซึ่งสามารถเจาะจงฆ่าเซลล์มะเร็งได้ (โดยไม่ทำร้ายเซลล์ปกติ) และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น

การบำบัดรักษาเชิงสนับสนุนเน้นการฟื้นฟูสุขภาพ และช่วยให้การรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิมได้ผลดีขึ้น หัวใจสำคัญของการบำบัดรักษาวิธีนี้ก็คือการใช้โปรแกรมโภชนบำบัดเฉพาะบุคคล ซึ่งคลินิกเวอริต้า ไลฟ์แนะนำอาหารแบบคีโตจีนิกคืออาหารที่มีไขมันดีสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ อาหารประเภทนี้เป็นอาหารต้านมะเร็งประเภทเดียวในโลกที่มีหลักฐานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การบำบัดรักษาเชิงสนับสนุนยังใช้วิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทุกวัน และวิธีออกซิเจนบำบัด (ช่วยป้องกันภาวะน้ำหนักลดซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายอ่อนแอและผอมแห้งหลังจากป่วยเป็นโรคเรื้อรังขั้นรุนแรง) การบำบัดรักษาเชิงป้องกันประเภทที่ 4 คือ การรักษาการทำงานของอวัยวะ ซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อดูแลตับ ไต ไขกระดูก และเส้นประสาทในช่วงระหว่างหรือหลังการให้ยาเคมีบำบัดและ/หรือรังสีรักษา

การบำบัดรักษาประเภทสุดท้ายก็คือ การรักษาด้วยการล้างพิษ ซึ่งออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้โรคมะเร็ง การรักษาประกอบด้วย การล้างพิษลำไส้ซึ่งจะช่วยกำจัดของเสียที่เป็นพิษออกจากร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ตลอดจนช่วยในการไหลเวียนเลือด การล้างพิษลำไส้จะช่วยกระตุ้นให้คนไข้เจริญอาหารขึ้น กำจัดอาการปวดศีรษะ และเพิ่มพลังให้แก่ร่างกาย นอกจากนี้การล้างพิษหลอดเลือด การนวดเนื้อเยื่อระดับลึก การล้างพิษระบบน้ำเหลือง และโอโซนบำบัด ก็เป็นส่วนสำคัญของการรักษาด้วยการล้างพิษเช่นกัน

การรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ ให้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม เราประสบความสำเร็จในการรักษาและจัดการโรคมะเร็งไขกระดูก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเซลล์อะซินิก โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งลำไส้ และโรคมะเร็งต่อมไธรอยด์

ที่มา: Chicago Health