โรคมะเร็งส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด จึงทำให้โรคมะเร็งเป็นโรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ ข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับมะเร็งมักเป็นเรื่องราวของคนไข้และครอบครัว กระบวนการรักษาที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากมาย และตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ลดลงของคนไข้

สมาคมการค้าโลกด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการดูแลสุขภาพ และรังสีรักษา (DITTA) เป็นสมาคมระดับโลกแห่งเดียวที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตด้านการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ รังสีรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการดูแลสุขภาพ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และสารเภสัชรังสี สมาคมนี้ได้อธิบายในการประชุมโรคมะเร็งโลกว่า ระบบการดูแลสุขภาพกระจัดกระจายออกเป็นส่วน ๆ ทำให้ยากต่อจัดการกับภาวะโรคที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งที่ต้องอาศัยการดูแลหลากหลายมิติร่วมกัน ได้แก่ การป้องกัน การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การรักษา และการบรรเทาอาการ

วิธีการแบบองค์รวมในการรักษาโรคมะเร็ง

สมาคมฯ ได้ผลักดันการพัฒนาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่นำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ และรังสีรักษา
การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์หมายถึง เทคโนโลยีหลากหลายวิธีเพื่อช่วยให้มองเห็นภาพร่างกายมนุษย์สำหรับการวินิจฉัย ติดตาม หรือรักษาภาวะอาการของโรค เทคโลโลยีแต่ละชนิดจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับร่างกายแต่ละส่วนที่จะทำการศึกษาหรือรักษาโรค โดยมีความเกี่ยวข้องกับโรค การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ หรือประสิทธิภาพในการรักษาโรค
นอกจากนี้การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ยังช่วยในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้วินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรก ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น ติดตามการรักษาได้แม่นยำมากขึ้น และช่วยให้สามารถติดตามหลังการรักษาได้ดีขึ้นด้วย
ส่วนรังสีรักษาซึ่งเป็นการใช้รังสีพลังงานสูง ได้แก่ รังสีเอกซ์และรังสีที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน เช่น อิเล็กตรอน ในการรักษาโรค โดยการทำลายเซลล์มะเร็งในบริเวณที่รักษาโรค แม้เซลล์ปกติจะถูกทำลายจากการทำรังสีรักษาแต่ก็จะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ในขณะที่เซลล์มะเร็งไม่สามารถซ่อมตัวเองได้
ความก้าวหน้าด้านรังสีรักษาช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำ ทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งซึ่งก่อนทำได้เพียงแค่การดูแลบรรเทาอาการเท่านั้น
รังสีรักษามีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งมากว่าศตวรรษแล้ว โดยมักใช้การรักษาวิธีนี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับการผ่าตัด และ/หรือการใช้ยาเคมีบำบัด เพื่อกำจัดมะเร็งในร่างกายของคนไข้

สารจากรองประธานสมาคมดิตต้าในที่ประชุมโรคมะเร็งโลก

นิโคล เดนจอย รองประธานสมาคมดิตต้า ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า

“ปัจจุบันระบบการดูแลสุขภาพยังไม่สามารถใช้จัดการกับผลกระทบจากโรคมะเร็ง ส่วนการป้องกันและจัดการกับโรคมะเร็งต้องใช้วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เทคโนโลยีทางการแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญมาก เพราะสามารถใช้ในโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลและเจาะจงทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง ซึ่งทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีผลข้างเคียงน้อยลง”

การพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมจะทำให้คนไข้โรคมะเร็งมีทางเลือกในการรักษามากมาย และยังช่วยให้คนจำนวนมากไม่ต้องเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ในฐานะผู้ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม คลินิกเวอริต้า ไลฟ์เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสารของสมาคมดิตต้าที่ได้นำเสนอในที่ประชุมโรคมะเร็งโลก เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิผล และมีความก้าวหน้าในการรักษา นอกเหนือไปจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการดั้งเดิม ซึ่งทำให้คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง เรารู้สึกยินดีที่วิธีการนี้ได้รับการยอมรับโดยองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

Verita Life - Contact a Specialist banner

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งสำหรับคุณหรือคนที่คุณรัก โปรดติดต่อเรา และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะให้รายละเอียดกับคุณ

ที่มา: News Medical