ข้อเท็จจริงที่ใคร ๆ ก็ยอมรับก็คือ อาหารมีคุณสมบัติในการรักษาและเยียวยาความเจ็บป่วย การรักษาโรคเป็นการฟื้นฟูสุขภาพ (เพื่อให้อาการต่าง ๆ ของโรคหายไปและรักษาโรคที่เป็นอยู่) ส่วนการเยียวยาเป็นการฟื้นฟูสุขภาพโดยรวม (ทำให้มีสุขภาพโดยรวมแตกต่างจากเดิมเหมือนเป็นคนใหม่) ซึ่งทำให้สุขภาพกลับมาดียิ่งกว่าตอนที่ยังไม่เป็นโรค

อาหารมีความสำคัญต่อการรักษาโรคมะเร็ง

เราทุกคนทราบดีว่าอาหารที่อุดมด้วยผักผลไม้ทำให้มีสุขภาพดี การเยียวยาสุขภาพหลังการรักษาขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารจากพืช แพทย์แผนโบราณบางคนรักษาโรคด้วยแนวทางที่สุดโต่ง โดยใช้ยาสมุนไพรและยาจากพืช เท่านั้นในการรักษาโรค อย่างไรก็ตาม ยาสมัยใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการรักษาโรค โดยยาเหล่านี้ได้รับการวิจัยและผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์โดยมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และการทดลองทางคลินิกต่าง ๆ ดังนั้นสิ่งที่รับประทานเพิ่มเติมจากยาที่สั่งในโรงพยาบาลจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งไม่ควรใช้เป็นยาหลักในการรักษา แต่อาจใช้เสริมเพิ่มเติมจากยาที่ค้นคว้าวิจัยด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มคนที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลกรับประทานอาหารที่มาจากพืช และปลาบางชนิดที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 และวิตามินดีสูงมากเป็นอาหารหลัก คนเหล่านี้อาศัยอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้มีสุขภาพดี และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ คนที่รับประทานอาหารผ่านกระบวนการเป็นอาหารหลักจึงมักเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ

ความไม่รู้และการขาดแนวทางทางการแพทย์ที่เหมาะสมอาจทำให้คนเราตัดสินใจเลือกทำสิ่งที่ (เชื่อกันว่า) ไม่ดีต่อสุขภาพ

การสำรวจแสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งร้อยละ 60 รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1-2 ชนิดทุกวัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งอาจได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปซึ่งมีมากมายจนเลือกไม่ถูก ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดล้วนอ้างว่ามีสรรพคุณในการรักษาความผิดปกติต่าง ๆ วิธีการที่ถูกต้องก็คือให้ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากการซื้อยาสมุนไพร วิตามิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ มารับประทานเองอาจก่อให้เกิดอันตราย เนื่องจากส่วนประกอบ (โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์) อาจมี ‘ฤทธิ์ต้าน’ กับยารักษาโรคมะเร็งที่คุณรับประทานอยู่ ทำให้อาการของโรคทรุดลงได้ และในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด ก็อาจทำให้โรคมะเร็งกลับไปอยู่ในระยะที่เลวร้ายลงกว่าเดิม ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใด ให้ปรึกษาแพทย์เสมอ และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดอยู่บ้าง เนื่องจากบางครั้งสารออกฤทธิ์อาจต้านการรักษาโรคมะเร็งของคุณ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะให้ประสิทธิผลในการรักษาโรคได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการออกฤทธิ์ของตัวยา ซึ่งเป็นผลจากการเก็บเกี่ยว การผ่านกระบวนการ และความสมบูรณ์ของสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

จุดบกพร่องอย่างหนึ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือ องค์กรที่มีอำนาจประเมินและตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลากผลิตภัณฑ์ จะทำหน้าที่ดังกล่าวก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์วางขายในท้องตลาดแล้ว แต่ไม่ได้ทำการตรวจสอบก่อนการวางขาย

ปัจจัยที่ควรพิจารณานอกเหนือไปจากเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือเรื่องราคา เพราะบางครั้งการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพง ๆ เป็นระยะเวลายาวนาน ก็อาจให้ประสิทธิผลพอ ๆ กับยาฉีดของแพทย์เพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น

Verita Life - Contact a Specialist banner

Source: Sloan Kettering