เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

การฉีด GcMAF มีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคมะเร็ง เมื่อนำวิธีการนี้มาใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกาย และกระบวนการในการรักษาโรคมะเร็ง ก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติทำงานได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำลายเนื้องอกได้

กระบวนการรักษาแบบนี้มีความปลอดภัยและได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดี จึงมีความเสี่ยงน้อยมาก และเป็นหนึ่งในวิธีการที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์นำมาใช้ เพื่อให้คุณมีทางเลือกในการรักษามะเร็งมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


ภูมิคุ้มกันบำบัด (GcMAF / Goleic and Rerum) คืออะไร

GcMAF เป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์ภูมิคุ้มกัน และโปรตีนสำคัญในร่างกายที่ช่วยต่อสู้กับโรคต่าง ๆ ซึ่งโปรตีนหลายชนิดสามารถช่วยต้านมะเร็งได้

โปรตีนชนิดนี้มีชื่อว่า Gc Macrophage Activating Factor จึงใช้ตัวย่อ GcMAF เพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น แมโครฟาจคือเซลล์ภูมิคุ้มกันขนาดใหญ่ที่พบในร่างกาย มีความสามารถในการจดจำ กิน และย่อยเซลล์มะเร็งได้ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ได้ด้วย แมโครฟาจจะถูกกระตุ้นโดย Macrophage Activating Factor (MAF) ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สารตั้งต้นของ MAF ในร่างกายของเราเรียกว่า โปรตีน Gc

เซลล์เนื้องอกจะผลิตเอนไซม์พิเศษที่ชื่อว่า นากาเลส ซึ่งจะไปขัดขวางการทำงานของโปรตีน Gc เมื่อเอนไซม์นากาเลสมีปริมาณสูงขึ้นก็จะทำให้ปริมาณของ MAF ต่ำลง ภาวะนี้จะทำให้แมโครฟาจในร่างกายไม่ได้รับการกระตุ้นให้ทำงาน ผลก็คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะหยุดทำงานไปด้วย

มะเร็งวิทยาเชิงสนับสนุนใช้การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมาแก้ไขภาวะที่เกิดขึ้นนี้ และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น

 

Verita Life - Contact a Specialist banner


เหตุใดจึงควรเลือกการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดจะไปควบคุมโปรตีนในร่างกายที่ทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ทำงานตามปกติ และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้ การศึกษาที่มีการตรวจสอบและตีพิมพ์แล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งแบบธรรมชาติบำบัดด้วย

GcMAF/Goleic นอกจากจะช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันได้แล้ว ยังช่วยขัดขวางการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์เนื้องอก กระตุ้นการทำงานของแมโครฟาจและการตายของเซลล์มะเร็ง ช่วยเปลี่ยนลักษณะปรากฏของเซลล์มะเร็งให้กลับมาเหมือนเซลล์ปกติ ลดโอกาสการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และช่วยให้ไมโตคอนเดรียสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้น

 

GcMAF / Goleic and Rerum – 1/22

Is just 1 out of 22 Verita Life Cancer Treatments

Verita Life Cancer Treatments