เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

ทีมแพทย์ที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์รักษาผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกด้วยการใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำที่ดีที่สุด ร่วมไปกับการใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก และการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เรามีเป้าหมายที่จะสร้างโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้ให้แข็งแรงขึ้น สามารถต่อสู้และทำให้เซลล์มะเร็งขาดอาหาร ตลอดจนทำลายเนื้องอกโดยใช้วิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

ร่างกายของคนไข้จะใช้เวลาน้อยลงในการต่อสู้กับผลข้างเคียงของการรักษาแบบดั้งเดิมที่ใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณสูง และจะมีเวลามากขึ้นในการเยียวยารักษาตัวเอง ทำให้คนไข้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และสามารถต่อสู้ทำลายเซลล์มะเร็งได้โดยใช้ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกาย


เข้าใจโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารนับเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยเกือบ 1 ล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ มะเร็งกระเพาะอาหารพบได้มากที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน

มะเร็งกระเพาะอาหารมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีผู้ป่วยประมาณ 700,000 คนต่อปีเสียชีวิตจากโรคนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ยังรักษาได้ยาก แม้แต่ในประเทศฝั่งตะวันตก มะเร็งกระเพาะอาหารแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ มะเร็งปากกระเพาะอาหาร และมะเร็งที่เกิดกับส่วนที่ไม่ใช่ปากกระเพาะอาหาร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตรวจพบ
ปัจจัยเรื่องวิถีชีวิตและปัจจัยทางชีวภาพอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ …