เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์รักษามะเร็งด้วยวิธีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่วมกับวิธีการแบบองค์รวมที่ได้ผลดีหลายวิธี การรักษาด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คนไข้ของเราได้เคลื่อนไหว และการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายและจิตใจของคนไข้คล่องแคล่วว่องไวขึ้น

การรักษาด้วยวิธีนี้ร่วมกับการใช้ยาสมุนไพรและวิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็ง ให้ผลการรักษาที่ดีมาก การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเฉพาะบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จึงช่วยลดผลข้างเคียงต่าง ๆ และมีบรรยากาศในการรักษาที่ปลอดภัยและผ่อนคลาย

กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ออกซิเจนเป็นสิ่งอันตรายสำหรับเซลล์มะเร็ง ดังนั้นการรักษาที่ใช้ออกซิเจนจึงมีประโยชน์มาก

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด (EWOT) เป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม โดยใช้การออกกำลังกายแบบเบา ๆ เพื่อให้ออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดของคนไข้

คนไข้จะสวมหน้ากากออกซิเจนขณะออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยส่งออกซิเจนไปยังหลอดเลือดฝอยอย่างรวดเร็ว การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิผลในการรักษามะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งไม่ชอบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนปริมาณมาก ๆ

วัตถุประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งของการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัดก็คือ เพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่าภาวะน้ำหนักลดในคนไข้มะเร็ง

 

Verita Life - Contact a Specialist banner

 

เหตุใดจึงควรเลือกการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีนี้จะใช้กระบวนการเติมออกซิเจนซึ่งจะช่วยให้มีออกซิเจนอยู่เต็มกระแสเลือดในช่วงที่คนไข้ออกกำลังกายแบบเบา ๆ ตามที่นายแพทย์วอร์เบิร์ก ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลอันทรงเกียรติและเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งเกิดจากการที่เซลล์ขาดออกซิเจน

มะเร็งเกิดจากคือการที่ออกซิเจนที่หายใจเข้าไปในเซลล์ปกติของร่างกายถูกแทนที่ด้วยการหมักน้ำตาล การที่เซลล์ไม่ได้รับออกซิเจนนี้เกิดจากการสะสมของสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ รอบเซลล์

สรุปได้ว่าการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัดเป็นการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายซึ่งช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือด และการใช้ออกซิเจนบำบัด ซึ่งช่วยให้ออกซิเจนจะถูกลำเลียงผ่านกระแสเลือด จึงทำให้วิธีออกซิเจนบำบัดเป็นการรักษาแบบองค์รวมที่ทำได้จริงและได้ผลดี

 

Exercise with O2 Therapy – 1/22

Is just 1 out of 22 Verita Life Cancer Treatments

Verita Life Cancer Treatments