โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้ชาย

การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ช่วยให้ตรวจพบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งในระยะนี้มะเร็งจะเกิดขึ้นที่ต่อมลูกหมากเท่านั้น และสามารถตรวจพบได้ด้วยการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ

Prostate Cancer Infographic

Prostate Cancer is one of the most common cancers among males

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว ผู้ป่วยมักรู้สึกวิตกกังวลกับผลการตรวจและการรักษา

สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยควรปรึกษาทีมแพทย์เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรค ทั้งก่อนที่จะพิจารณาแผนการรักษา ระหว่างทำการรักษา และหลังการรักษา

ผู้ป่วยอาจถามแพทย์ด้วยคำถามต่อไปนี้

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก

 • คุณป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะใด มีค่าผลชนิดของเซลล์มะเร็งพร้อมทั้งระดับความผิดปกติของเซลลมะเร็ง (Gleason score) เท่าใด และค่าระดับนี้หมายความว่าอย่างไร
 • มะเร็งต่อมลูกหมากจะแพร่กระจายไปยังที่ใด
 • จะมีการทดสอบใดก่อนที่จะพิจารณาทางเลือกในการรักษาบ้าง
 • คุณมีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งมากน้อยเพียงใด

หากคุณกำลังวางแผนการรักษา

 • ณ เวลานี้คุณสามารถเลือกที่จะติดตามอาการโรคอย่างใกล้ชิดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
 • คุณเลือกวิธีผ่าตัดหรือรังสีรักษาหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • คุณมีสามารถเลือกการรักษาแบบใดได้บ้าง เพราะเหตุใด
 • ผลข้างเคียงจากการรักษามีอะไรบ้าง
 • คุณจะมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หลังการผ่าตัดหรือไม่ และจะมีภาวะนี้นานเท่าใด
 • คุณจะจัดการกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ขณะเดินทางได้อย่างไร
 • คุณมีเวลานานเท่าใดว่าจะตัดสินใจรับการรักษาหรือไม่
 • คุณควรเตรียมตัวสำหรับการรักษานี้อย่างไรบ้าง
 • การรักษาใช้เวลานานเท่าใด และการรักษาจะเป็นอย่างไรบ้าง
 • หลังการรักษามีโอกาสที่โรคจะกลับมาอีกมากน้อยเพียงใด และหากโรคกลับมาอีกจะเป็นอย่างไร

ระหว่างการรักษา

 • คุณจะทราบได้อย่างไรว่าการรักษาได้ผลดี
 • มีผลข้างเคียงหรืออาการใดบ้างที่คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • คุณต้องปรับอาหารการกินอย่างไรบ้าง
 • การออกกำลังกายแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

หลังการรักษา

 • จะการติดตามผลหลังการรักษาหรือไม่ และใช้วิธีใด
 • มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันหรือไม่ หากมี จะเป็นเวลานานเท่าใด
 • คุณควรออกกำลังกายและปรับอาหารการกินหรือไม่
 • คุณจะทราบได้อย่างไรหากโรคมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำอีก
 • หากโรคมะเร็งกลับมาอีก คุณมีทางเลือกในการรักษาอย่างไรบ้าง

คำถามข้างต้นนี้เป็นเพียงคำถามตัวอย่างเท่านั้น คุณควรจดคำถามอื่น ๆ ที่คุณรู้สึกกังวล โดยไม่จำเป็นต้องแยกประเภทคำถาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทราบว่าหลังการรักษา คุณจะมีสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ หากคุณวางแผนที่จะมีครอบครัว คุณอาจถามเรื่องภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือการเป็นหมัน

สิ่งสำคัญคือคุณควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณไม่แน่ใจ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทดสอบและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนที่จะตัดสินใจว่าคุณจะเข้ารับการรักษาหรือไม่

Verita Life - Contact a Specialist banner

Source: Prostate Cancer Foundation