นายแพทย์อเด็ม กานซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / แพทย์ผู้ชำนาญการรักษาด้วยวิธีการแบบองค์รวมของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ ได้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ในการรักษาโรคมะเร็ง และการใช้วิธีการแบบแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับวิธีการแบบองค์รวม
นอกจากนี้ยังได้อธิบายว่าการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเริ่มการรักษามีความสำคัญอย่างไร และเหตุใดคนไข้จึงต้องได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันทั้งระหว่างและขณะรับการรักษาโรคมะเร็ง