นายแพทย์ฐาปนา ตั้งชีวินศิริกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง / แพทย์ผู้ชำนาญการรักษาด้วยวิธีการแบบองค์รวม

Dr. Thapana Tangshewinsirikul - Oncologist / Integrative Medicine Physician

Dr. Thapana Tangshewinsirikul
Oncologist / Integrative Medicine Physician

นายแพทย์ฐาปนา ตั้งชีวินศิริกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาและได้รับวุฒิบัตรสาขาฟิสิกส์รังสีการแพทย์และรังสีชีววิทยา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจากรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

นายแพทย์ฐาปนาสั่งสมประสบการณ์ในการรักษามากว่า 15 ปี และได้ทำงานกับศูนย์รักษามะเร็งชั้นนำมากมายหลายแห่งในประเทศไทย ปัจจุบันนายแพทย์ฐาปนาเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาโรคมะเร็งโดยใช้วิธีการแบบแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับวิธีการแบบองค์รวม เพื่อช่วยให้คนไข้ต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิผล มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และใช้ชีวิตต่อไปได้โดยปราศจากโรคมะเร็ง

นายแพทย์ฐาปนาเป็นสมาชิกของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมด้านการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมจากศาสตราจารย์นายแพทย์อเด็ม กานซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

คลินิกเวอริต้าไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ทีมแพทย์ที่ประกอบด้วยแพทย์จากหลากหลายประเทศของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมและโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคล

การเลือกสรรและนำวิธีการรักษาที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุดจากวิธีการทั้งหมดของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์มาใช้ร่วมกัน

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More