นายแพทย์วัชรวุธ มะลิกุล (อาร์ต)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง / แพทย์ผู้ชำนาญการรักษาด้วยวิธีการแบบองค์รวม

Dr. Watcharavut Malikul (Art) - Oncologist / Integrative Medicine Physician

Dr. Watcharavut Malikul (Art)
Oncologist / Integrative Medicine Physician

นายแพทย์วัชรวุธ มะลิกุล จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ หลังจบการศึกษาแล้ว นายแพทย์วัชรวุธได้ทำงานสั่งสมประสบการณ์และความรู้ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่เยอรมนีและออสเตรเลียเป็นเวลาหลายปี

ก่อนร่วมงานกับคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ นายแพทย์วัชรวุธรับราชการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากงานที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ นายแพทย์วัชรวุธยังเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์มะเร็งที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศไทย และเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านมะเร็งวิทยาด้วยวิธีการแบบองค์รวมจากศาสตราจารย์นายแพทย์อเด็ม กานซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ และศาสตราจารย์รุกเจโร

คลินิกเวอริต้าไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ทีมแพทย์นานาชาติของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมและโปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะบุคคล

การเลือกสรรและนำวิธีการรักษาที่ให้ประสิทธิผลดีที่สุดจากวิธีการทั้งหมดของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์มาใช้ร่วมกัน

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More