เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นนำเซลล์เดนไดรติกเข้าไปในร่างกายของคนไข้ จากนั้นเซลล์เดนไดรติกจะเคลื่อนย้ายไปยังต่อมน้ำเหลือง เพื่อกระตุ้น แบ่งตัว และเพิ่มการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของทีเซลล์และบีเซลล์

ที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันถือเป็นวิธีการรักษาหลักที่เราใช้ดูแลคนไข้โรคมะเร็ง โดยไม่ทำลายภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกาย และช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นด้วยวิธีการบำบัดและกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

ด้วยเหตุนี้คนไข้จึงใช้เวลาน้อยลงในการต่อสู้กับอาการที่เป็นผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง และมีเวลามากขึ้นที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็ง คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับมะเร็ง ควบคู่ไปกับวิธีการธรรมชาติบำบัดและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เราให้สิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อกำจัดโรคมะเร็ง


การรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกคืออะไร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผล มีความปลอดภัย และสามารถใช้ทดแทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันได้ เซลล์เดนไดรติกทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายพัฒนาขึ้น

เซลล์เดนไดรติกมีหน้าที่หลักคือช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันรู้จักตัวรับสัญญาณของเซลล์มะเร็ง หรือที่เรียกว่าแอนติเจนของเนื้องอก การใช้เซลล์บำบัดจะช่วยกระตุ้นให้กลไกของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ การรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกจึงกลายเป็นวิธีการหลักในการรักษามะเร็งแบบการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้กับโปรแกรมรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลดีทั่วโลก

 

Verita Life - Contact a Specialist banner


เหตุใดจึงควรเลือกการรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติก

การรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกเป็นการรักษามะเร็งด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ให้ผลดีมากอย่างหนึ่ง โดยเซลล์เดนไดรติกเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีหน้าที่นำเสนอแอนติเจน (antigen-presenting immune cell) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เซลล์เดนไดรติกจะทำให้เซลล์มะเร็งแตกตัว เพื่อให้ทีเซลล์สามารถจำเซลล์มะเร็งได้และเข้าไปทำลาย อย่างไรก็ตามเซลล์เดนไดรติกมักมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองเมื่อพบเซลล์มะเร็ง

การรักษาวิธีนี้จะเพิ่มจำนวนเซลล์เดนไดรติก โดยนำเซลล์เดนไดรติกที่ยังโตไม่เต็มที่จากเลือดของคนไข้ไปเพาะเลี้ยง ผ่านกระบวนการ และกระตุ้นการทำงานในห้องปฏิบัติการ กระบวนการเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีห้องปฏิบัติการเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถทำได้ คลินิกเวอริต้า ไลฟ์จึงร่วมมือกับห้องปฏิบัติการที่ประเทศเยอรมนีเพื่อให้ได้เซลล์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

การรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกเป็นการรักษาที่เจาะจงเฉพาะเซลล์มะเร็ง โดยมีการเพาะเลี้ยงและฝึกฝนตัวบ่งชี้เนื้องอกให้มีความเฉพาะเจาะจงต่อเนื้องอก จึงนับว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่าการฝึกฝนเซลล์เดนไดรติก

 

Dendritic Cell Therapy – 1/22

Is just 1 out of 22 Verita Life Cancer Treatments

Verita Life Cancer Treatments