การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมไม่ได้เป็นเพียงการรักษาตามอาการ แต่เป็นการรักษาที่เน้นสุขภาพร่างกายโดยรวมด้วยการใช้วิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ลดผลข้างเคียงจากการรักษาให้เหลือน้อยที่สุด เป็นเวลานานแล้วที่การแพทย์แผนปัจจุบันเชื่อว่า โรคมะเร็งยิ่งรักษามากยิ่งให้ประสิทธิผลดี ส่วนการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมไม่ได้เชื่อเช่นนั้น แต่เป็นการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยปรับวิธีการรักษาตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน แทนที่จะรักษาผู้ป่วยทุกคนด้วยวิธีการที่เหมือน ๆ กันอย่างการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาแบบองค์รวมใช้วิธีการของการแพทย์แผนปัจจุบัน (แต่ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้การรักษาไม่ส่งผลรุนแรงเท่าวิธีการดั้งเดิม) ควบคู่ไปกับการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกโดยออกแบบโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และให้ประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมในการรักษา การใช้เซลล์เดนไดรติกเป็นส่วนสำคัญของวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวม

เซลล์เดนไดรติก (Dendritic Cells หรือ DC) เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ทำเสนอแอนติเจนและเป็นสื่อกลางระหว่างระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในภายsลัง เซลล์เดนไดรติกมีบทบาทสำคัญในการสั่งการให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงาน เซลล์เหล่านี้อยู่ที่เยื่อเมือก เนื้อเยื่อน้ำเหลือง และบนผิวหนัง หน้าที่หลักของเซลล์เดนไดรติกคือนำแอนติเจนมาเข้ากระบวนการ แล้วนำเสนอแอนติเจนให้กับทีเซลล์ จึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมและไม่ทำอันตรายต่อแอนติเจนในร่างกายตนเอง แอนติเจนอาจเป็นสารพิษหรือสารแปลกปลอมอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยเฉพาะการผลิตแอนติบอดี้ เซลล์เดนไดรติกยังทำหน้าที่ผลิตไซโตไคน์เพื่อควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันด้ว


รักษาโรคมะเร็งสมองชนิดกลิโอบลาสโตมาด้วยเซลล์เดนไดรติก

การรักษาโดยใช้เซลล์เดนไดรติกเป็นการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรคมะเร็งหลายชนิดได้ผลดี รวมทั้งเนื้องอกสมองชนิดร้ายแรง ซึ่งสามารถเจริญเติบโตแพร่กระจายแบบรวดเร็วและรุนแรงมาก และทำร้ายเซลล์ปกติโดยการเข้าล้อมเซลล์ปกติไว้แล้วใช้เลือดและสารอาหารจากเซลล์ปกติเหล่านั้น โรคมะเร็งสมองชนิดกลิโอบลาสโตมาเป็นเนื้องอกสมองที่มีความรุนแรงมาก และพบได้บ่อยมากในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งสมอง โดยเป็นโรคที่มีอาการน่ากลัวมาก เช่น อารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ลดลง อาการชัก ความจำเสื่อม พูดลำบาก และคลื่นไส้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง มองเห็นภาพซ้อนหรือมองเห็นไม่ชัด กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเบื่ออาหารอีกด้วย

 

จนถึงปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งสมองชนิดกลิโอบลาสโตมาก็ยังไม่มากนัก ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นวิธีการรักษาที่เกิดขึ้นมายาวนานและได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดได้ จึงมีการใช้วิธีนี้มารักษาโรคมะเร็งสมองชนิดนี้ด้วย การทดลองทางคลินิกในระยะแรก ๆ ได้นำเซลล์เดนไดรติกมาใช้รักษามนุษย์ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองชนิดกลิโอบลาสโตมาและพบว่าได้ผลการรักษาที่ดี ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งสมองชนิดนี้มักมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่เกิน 15 เดือน

 

โรคมะเร็งสมองชนิดกลิโอบลาสโตมาเป็นโรคมะเร็งสมองที่พบได้มากที่สุดในผู้ใหญ่ ตราบจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาและทดสอบวิธีการรักษาแบบใหม่ ๆ เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งสมองชนิดนี้ แต่วิธีรักษาเหล่านั้นก็ยังไม่มีประสิทธิผล และไม่ช่วยให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นเลย ในขณะที่การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดหลายวิธีสามารถรักษาโรคมะเร็งสมองชนิดกลิโอบลาสโตมาได้ผลดี แม้ในผู้ป่วยที่โรคอยู่ในระยะก้าวหน้าก็ยังมีผลการรักษาที่ดีและให้ผลยาวนาน เซลล์เดนไดรติกสามารถช่วยให้ภูมิคุ้มกันตอบสนองได้ดี จึงมักเรียกว่าเป็นแม่ทัพของระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการรักษาแบบกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งชนิดนี้ได้ตามธรรมชาติ โดยการฉีดวัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยใช้เซลล์เดนไดรติกที่ผลิตมาสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน การผลิตวัคซีนนี้จะต้องเก็บเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ยังไม่เจริญเต็มที่จากผู้ป่วยแต่ละคน แล้วพัฒนาจนเป็นเซลล์เดนไดรติกโดยจะมีการดัดแปลงเพื่อให้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงที่เนื้องอก แล้วฉีดให้กับผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

 

ผู้ป่วยจำนวน 12 คนที่เข้าร่วมการทดลองระยะที่ 1 ได้รับเซลล์เดนไดรติกในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษาโรคมะเร็งสมอง ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับยาฉีดทางผิวหนัง 3 เข็มทุก 2 อาทิตย์ โดยไม่มีรายงานความเป็นพิษ จากการติดตามผลตลอด 5 ปีพบว่าการรักษาไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษใด ๆ ไม่ว่าจะใช้ปริมาณยาเท่าใด


การใช้เซลล์เดนไดรติกรักษาโรคมะเร็งเต้านม

จากสถิติพบว่า ผู้หญิง 1 ใน 8 คนจะป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม และแม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ แต่การเกิดโรคมะเร็งเต้านมและอัตราการเสียชีวิตก็ยังคงสูงมาก สถิติปี 2012 แสดงให้เห็นว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ถึง 1.7 ล้านคน โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 500,000 คนในปี 2011 แม้อัตราการรอดชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้วจะค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 80 ที่ทวีปอเมริกาเหนือ สวีเดน และญี่ปุ่น) แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำมีอัตราการรอดชีวิตต่ำเพียงร้อยละ 40 ปัจจัยหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องคือประเทศเหล่านี้ขาดการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะท้าย ๆ มีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังการวินิจฉัยโรคอาจไม่เพียงพอ และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีจำกัด

โรคมะเร็งเต้านมทำให้ผู้หญิงต้องประสบกับปัญหาสุขภาพ เช่น การมีก้อนที่เต้านม (ซึ่งบางครั้งอาจสร้างความเจ็บปวด) หรืออาการเต้านมบวม โรคนี้ยังทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย เช่น รู้สึกปวดหน้าอก ระคายเคืองผิวหนัง หัวนมบุ๋ม มีของเหลวที่ไม่ใช่น้ำนมไหลออกมาจากหัวนม หัวนมและผิวที่เต้านมตกสะเก็ดและหนาตัวขึ้น และยังมีอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกายเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม

หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรก ๆ สถิติโรคมะเร็งเต้านมก็จะไม่เลวร้ายมากนัก แม้ปัจจุบันจะมีทางเลือกในการรักษาค่อนข้างจำกัด โดยการผ่าตัดยังคงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากกว่าวิธีอื่น ๆ และอาจติดตามผลโดยใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาเป็นระยะ ๆ โรคมะเร็งเต้านมตอบสนองต่อการรักษาที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก โดยเฉพาะการรักษาโดยใช้เซลล์เดนไดรติก การศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมก่อนทดลองทางคลินิก และการศึกษาด้วยการทดลองทางคลินิก แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นวิธีการที่ได้ผลดีในการรักษาโรคมะเร็งชนิดนี้ การพัฒนาวิธีการรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกจะก้าวหน้าต่อไป และผลิตวัคซีนที่ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีด้วย ปัจจุบันกำลังมีการทดสอบวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันหลายชนิด รวมทั้งวัคซีนที่ผลิตจากเซลล์เดนไดรติก


ประโยชน์ของการรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติก

การรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติก (และภูมิคุ้มกันบำบัดวิธีอื่น ๆ) มีข้อได้เปรียบกว่าการให้ยาเคมีบำบัดแบบแพทย์แผนปัจุบัน เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อยกว่า และสามารถรักษาด้วยวิธีนี้เป็นระยะเวลานาน ๆ ได้ และสามารถใช้ร่วมกับวิธีการอื่นได้โดยไม่เพิ่มความเป็นพิษ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการต้านการรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันสามารถเจาะจงทำลายแอนติเจนของมะเร็งหลาย ๆ แอนติเจนได้ในเวลาเดียวกัน จึงเป็นวิธีรักษาที่มีการปรับตามการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็ง

Verita Life - Contact a Specialist banner