โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายสำหรับมนุษยชาติมานานหลายพันปี มีการบันทึกเรื่องผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายแรกตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราช อีกทั้งมีการค้นพบว่ามัมมี่สมัยอียิปต์โบราณมีลักษณะชัดเจนของโรคมะเร็งกระดูก ปัจจุบันโรคมะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกมากเป็นอันดับสองรองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ องค์การอนามัยโลกรายงานว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากถึงประมาณ 14 ล้านคน (สถิติปี 2012) และมีสถิติการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งมากถึง 8.8 ล้านคนในปี 2015


การรักษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน

การรักษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์แผนปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ การใช้ยาเคมีบำบัด รังสีรักษา และการผ่าตัด โดยอาจใช้เพียงวิธีการเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ วิธีการรักษาที่รุนแรงเหล่านี้มักทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากต้องทุกข์ทรมานจากสารพิษที่ใช้ในการรักษา (สำหรับวิธีใช้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา) ส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัดเนื้องอกก็ทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและใช้เวลากว่าจะหายดี นอกจากนี้ผู้ป่วยยังอาจกลับมาเป็นโรคมะเร็งได้อีกแม้จะผ่าตัดเนื้องอกออกไปแล้วก็ตาม

การรักษาโรคมะเร็งแบบแพทย์แผนปัจจุบันยังเป็นการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนด้วยวิธีการที่เหมือน ๆ กัน โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยแต่ละคนมีลักษณะของโรคมะเร็งที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ จึงต้องการวิธีการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคล

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้สามารถทำการรักษาตามลักษณะเฉพาะตัวของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคน การบำบัดรักษาด้วยวิธีการแบบองค์รวมจึงได้รับการออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งย่อมแตกต่างจากผู้ป่วยคนอื่น ๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้แพทย์เรียนรู้ที่จะรักษาโรคมะเร็งโดยพิจารณาจากลักษณะอาการของผู้ป่วย แม้ร่างกายของคนเรามีแนวโน้มว่าจะเจ็บป่วยได้ แต่ร่างกายก็ได้ให้ทางออกสำหรับการรักษาไว้ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตาม แนวคิดนี้ทำให้เกิดการพัฒนาวัคซีนจากไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค โดยเป็นวัคซีนที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยแต่สามารถเจาะจงทำลายโรคได้โดยตรง

การพัฒนาด้านมะเร็งวิทยาที่ผ่านมา

เมื่อไม่นานมานี้มีการพัฒนาด้านมะเร็งวิทยาด้วยการคิดค้นวัคซีนต้านมะเร็งที่พัฒนาขึ้นเฉพาะบุคคล เพื่อกระตุ้นทีเซลล์ให้เข้าโจมตีโปรตีนที่กลายพันธุ์ในเนื้องอกของผู้ป่วยแต่ละคน วัคซีนนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังจำนวน 12 คนกลับมาเป็นโรคอีก และช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็งได้กว่า 2 ปี จึงนับเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วัคซีนเฉพาะบุคคลนี้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ว่าโปรตีนของมะเร็งซึ่งเกิดการกลายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะในผู้ป่วยแต่ละคน ดังนั้นวัคซีนที่ใช้จึงต้องมีความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคนด้วย เมื่อใช้วัคซีนต้านมะเร็งเฉพาะบุคคล (ในผู้ป่วยที่ได้ทำการศึกษา) ร่วมกับยารักษามะเร็ง พบว่าสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยได้ ทีมนักวิจัยซึ่งประกอบด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ นำโดยแคเธอรีน วู จากสถาบันมะเร็งดานา ฟาร์เบอร์ที่เมืองบอสตัน เป็นผู้คิดค้นวิธีการใหม่นี้ในการรักษาโรคมะเร็ง

วัคซีนต้านมะเร็งที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ต่างจากวัคซีนต้านมะเร็งแบบเดิม เนื่องจากวัคซีนแบบเดิมจะเข้าไปทำงานกับโปรตีนของเซลล์มะเร็งเพียงชนิดเดียวที่พบในผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่วัคซีนต้านมะเร็งเฉพาะบุคคลจะใช้นีโอแอนติเจน ซึ่งเป็นโปรตีนที่กลายพันธุ์ในเนื้องอกมะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคน โดยจะสามารถระบุชนิดของโปรตีนได้เมื่อมีการหาลำดับคู่เบสของดีเอ็นเอในเนื้องอก เมื่อนีโอแอนติเจนของเนื้องอก (ในรูปของวัคซีน) เข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ก็จะไปกระตุ้นให้ทีเซลล์ของผู้ป่วยเข้าโจมตีเซลล์มะเร็ง ซึ่งทีเซลล์เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดการติดเชื้อ วัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยวูและทีมงานวิจัยได้ถูกฉีดเข้าสู่ผิวหนังของผู้ป่วยและเข้าไปทำงานกับนีโอแอนติเจน 20 ชนิดต่อผู้ป่วยหนึ่งคน กระบวนการดังกล่าวนี้ใช้เวลา 5 เดือน โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใด ๆ และยังช่วยให้ทีเซลล์มีการตอบสนองที่ดีด้วย ผู้ป่วยทั้งหมดยังคงใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคมะเร็งแม้การทดลองจะผ่านไป 2 ปีครึ่งแล้ว


ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้เกิดข่าวที่น่าตื่นเต้นเสมอ สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมไม่ใช่วิธีการใหม่ และเป็นวิธีการที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมานานหลายปีแล้ว การรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการที่ความปลอดภัย ให้ประสิทธิผลดี และไม่ค่อยทำให้เกิดความเจ็บปวดในการรักษา จึงนับเป็นความก้าวหน้าของการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกมีชีวิตที่ดีขึ้น

หากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังหาหนทางรักษาโรคมะเร็ง โปรดติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและความช่วยเหลือของเรา เพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด

Verita Life - Contact a Specialist banner

Source: Futurism