Verita Life การรักษาโรคมะเร็งใน

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล

วิธีการรักษาของเรา

การรักษาโดยเจาะจงที่เซลล์มะเร็ง และการฟื้นฟูสุขภาพ

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งโดยใช้วิธีการแบบการแพทย์สนับสนุนและวิธีการแบบองค์รวม ทีมแพทย์ที่คลินิกของเราประกอบด้วยแพทย์ที่เปี่ยมประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี ออสเตรีย ออสเตรเลีย และไทย ซึ่งจะรักษาโรคมะเร็งโดยใช้วิธีการแบบองค์รวมที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มีเทคนิคเฉพาะตัว และเป็นโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบสำหรับแต่ละบุคคล

Dr. Adem Günes – Explaining Various Factors Related to Cancer

Dr. Adem Günes, Chief Medical Director of Verita Life, explains the growing prevalence of cancer today and provides an insight with regard cancer influencing factors that an individual can and cannot control.

คลินิกเวอริต้าไลฟ์มุ่งรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ประโยชน์การของรักษา

การรักษาทุกชนิด หากเกิดผลข้างเคียงจะอยู่ในระดับที่ร่างกายทนทานได้

1. เรารักษามะเร็งและเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันไปพร้อม ๆ กัน
2. เราช่วยเปลี่ยนอาหารการกินและวิถีชีวิตของคนไข้ จึงช่วยให้คนไข้สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่กระตุ้นหรือทำให้เนื้องอกเติบโต
3. เราช่วยให้คนไข้มีโอกาสได้ฟื้นฟูหรือคงสภาพร่างกาย แม้ในคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้แล้ว
4. เราช่วยให้คนไข้เกือบทุกคนที่เรารักษา มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Verita Life - Understanding Cancer - Infographic

วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การฆ่าเซลล์มะเร็ง

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำได้กลายเป็นวิธีการหลักในการดูแลคนไข้มะเร็ง และมีผลการวิจัยในเชิงบวกมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Insulin Potentiated Therapy - Primary Cancer Treatments

การใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ยารักษามะเร็งแผนปัจจุบันสองชนิด ได้แก่ อินซูลินและยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำ โดยอินซูลินจะไปทำงานกับเยื่อหุ้มเซลล์ จึงช่วยให้ยาเคมีบำบัดสามารถเจาะจงทำลายเซลล์มะเร็งได้

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่เป็นการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเจาะจงทำลายเนื้องอกโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติที่อยู่รอบ ๆ

Local Hyperthermia - Primary Cancer Treatments

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ต่างจากการฉายรังสีเอกซ์เพื่อการทำรังสีรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้ใช้กัมมันตรังสีและไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้
การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมที่สำคัญและเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะมีความเสี่ยงต่ำกว่าการใช้ยาเคมีบำบัดอย่างมีนัยสำคัญ

การรักษาแบบชีวบำบัด

การรักษาแบบชีวบำบัดจัดเป็นการรักษาเชิงสนับสนุนที่มีลักษณะเป็นการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Biological Treatment - Primary Cancer Treatments

การรักษาแบบชีวบำบัด – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การรักษาแบบชีวบำบัดเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษามะเร็ง

ส่วนใหญ่แล้วการรักษาด้วยวิธีนี้มักใช้ยาฉีด หรืออาจใช้วิธีการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเหล่านั้นช่วยในการรักษามะเร็งได้ดีที่สุดหรือไม่ การรักษาแบบชีวบำบัดเน้นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อเจาะจงทำลายเซลล์มะเร็งโดยใช้วิธีการต่าง ๆ กันไป

การหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง

การเผาผลาญพลังงานมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดมะเร็ง และการรักษามะเร็ง

Metabolic Treatments - Primary Cancer Treatments

การหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็งเป็นการผสมผสานระหว่างโภชนบำบัดสำหรับมะเร็ง เอนไซม์บำบัด การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวิธีการอื่น ๆ เพื่อพยายามนำสารที่เป็นอันตรายออกจากร่างกาย และช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น
วิธีการอื่น ๆ อาจรวมถึงการสวนล้างลำไส้ การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเกษตรอินทรีย์ และการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็งช่วยหยุดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ จึงช่วยจำกัดการเจริญเติบโตของเนื้องอกใหม่

Anti-Angiogenic - Primary Cancer Treatments

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้กลุ่มยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง เพื่อไปจับกับเซลล์บุผนังหลอดเลือด และปิดการรับสัญญาณของเซลล์เหล่านี้

เมื่อเซลล์บุผนังหลอดเลือดไม่ได้รับสัญญาณที่เซลล์มะเร็งส่งมา ก็จะหยุดการสร้างหลอดเลือดใหม่ ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ได้รับสารอาหารต่าง ๆ ไปหล่อเลี้ยง

การใช้ยาสมุนไพร

การนำยาสมุนไพรมาใช้ดูแลคนไข้โรคมะเร็งเป็นการนำพืชและสารสกัดจากพืชที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาใช้กระตุ้นปฏิกิริยาบางอย่าง

Herbal Medicine - Primary Cancer Treatments

การใช้ยาสมุนไพร – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์สนับสนุนหรือวิธีการแบบองค์รวมก็คือ การใช้ยาสมุนไพรเป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเซลล์มะเร็งสามารถปรับตัวให้ต้านการรักษาและยาต่าง ๆ

แต่การใช้ยาสมุนไพรจะเน้นการกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย และ/หรือการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งโดยสามารถปรับวิธีการรักษาคนไข้ตามผลการรักษาล่าสุด การรักษาด้วยวิธีนี้จึงสามารถตอบสนองต่อการทำงานของมะเร็งบางชนิดได้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การหยุดกระบวนการเผาผลาญพลังงานของเซลล์ก้อนมะเร็ง

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกช่วยรักษามะเร็งด้วยการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของเซลล์มะเร็งอีกด้วย

Metronomic Therapy - Primary Cancer Treatments

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก – วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

การแพทย์แบบองค์รวมแตกต่างจากการรักษาโดยการฉายรังสีปริมาณสูง และการใช้ยาเคมีบำบัดในปริมาณสูงเพื่อกำจัดเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง เพราะเป็นการใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากควบคู่ไปกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายและการรักษาเชิงสนับสนุน

การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ยาเคมีบำบัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมะเร็งแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป

วิธีการหลักในการรักษามะเร็ง – 1/4

เป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ผลงานการรักษาของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

เซลล์เดนไดรติก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ได้ผลและปลอดภัยแทนวิธีการรักษาที่ใช้กันอยู่แต่เดิม

Dendritic Cell Therapy - Primary Immune Therapy

การใช้เซลล์เดนไดรติก – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เซลล์เดนไดรติกทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายพัฒนาขึ้น
เซลล์เดนไดรติกมีหน้าที่หลักคือช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันรู้จักตัวรับสัญญาณของเซลล์มะเร็ง หรือที่เรียกว่าแอนติเจนของเนื้องอก

การใช้เซลล์บำบัดมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้

เซลล์เพชฌฆาต

เซลล์เพชฌฆาตมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด

Natural Killer Cells - Primary Immune Treatments

เซลล์เพชฌฆาต – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เซลล์เพชฌฆาตเชี่ยวชาญในการจำแนกและต่อสู้กับเซลล์อันตรายในร่างกาย

ที่สำคัญที่สุด เซลล์เพชฌฆาตสามารถจำแนกเซลล์อันตรายซึ่งไม่มีสารบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจง จึงทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ มองไม่เห็นเซลล์อันตรายเหล่านี้ นอกจากนี้เซลล์เพชรฆาตยังมีอาวุธทำลายล้างเซลล์อันตราย จึงทำงานได้ง่ายและเร็วกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันทั่วไป อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ตอบสนองต่อเซลล์อันตรายอีกด้วย

การใช้เปปไทด์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ได้ผลและปลอดภัยแทนวิธีการรักษาที่ใช้กันอยู่แต่เดิม

Peptide Therapy - Primary Immune Treatments

การใช้เปปไทด์ – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

การใช้เปปไทด์ช่วยกระตุ้นให้ทีเซลล์สามารถจดจำและทำลายเซลล์เนื้องอกได้ ทีเซลล์มีหน้าที่หลักคือช่วยให้ระบบร่างกายรู้จักตัวรับสัญญาณของเซลล์มะเร็ง หรือที่เรียกว่าแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง

การใช้เซลล์บำบัดมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งในทุกส่วนของร่างกาย

ปกติแล้วคำว่า hyperthermia มักใช้หมายถึงอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ

Whole Body Hyperthermia - Primary Immune Treatments

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งในทุกส่วนของร่างกาย – วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นมักเกิดจากความเจ็บป่วย เช่น ไข้ หรือโรคลมแดด

แต่คำว่า hyperthermia ยังใช้หมายถึงการรักษาด้วยการใช้ความร้อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างดีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ซึ่งในที่นี่เราจะเน้นเรื่องการใช้ความร้อนรักษามะเร็ง

วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน – 1/4

เป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ผลงานการรักษาของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

หนทางรักษาที่อาจช่วยให้คุณหายจากมะเร็งร้ายได้ นอกเหนือไปจากการรักษาแบบดั้งเดิมด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา และการใช้ยาเคมีบำบัด

การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

ฟื้นฟูสุขภาพ

อาหารต้านมะเร็งที่ออกแบบเฉพาะบุคคล

อาหารคือชีวิต และเป็นหัวใจสำคัญของการแพทย์แบบองค์รวม

Personalised Anticancer Diet - Supportive Treatments & Therapies

อาหารต้านมะเร็งที่ออกแบบเฉพาะบุคคล – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

อาหารต้านมะเร็งที่ออกแบบเฉพาะบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษา โดยจะไม่ใช้อาหารใด ๆ ที่ร่างกายไม่สามารถจัดการได้
อาหารต้านมะเร็งนี้จะทำงานร่วมกับกระบวนการที่เป็นวัฏจักรของร่างกายในการสร้างพลังงาน การทำงานของร่างกาย และการต่อสู้กับโรคต่าง ๆ
การใช้อาหารเกษตรอินทรีย์มาจากหลักการที่ว่า ร่างกายของเราปรับตัวได้มากกว่ามะเร็งที่อยู่ในร่างกายเสียอีก

เซลล์มะเร็งใช้กลูโคสเป็นเชื้อเพลิงในเผาผลาญพลังงานเช่นเดียวกับร่างกายของเรา ดังนั้นอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานและการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ความรู้เรื่องสุขภาพ

เราทราบกันอยู่แล้วว่า หากมีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง ตัวเราเองจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะป่วยเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ

Wellness & Education - Supportive Treatments & Therapies

ความรู้เรื่องสุขภาพ – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการและวิถีการดำเนินชีวิตที่ทำลายสุขภาพอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเนื้องอกและมะเร็งบางชนิด
โชคร้ายที่คนจำนวนมากค้นพบความจริงข้อนี้หลังจากที่ป่วยเป็นมะเร็งไปแล้ว และจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด เพื่อต่อสู้กับมะเร็งร้ายที่กำลังเติบโตอยู่ในร่างกาย

งานของเราคือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น การเลือกใช้ชีวิตอย่างฉลาด การรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร และความรู้เรื่องสุขภาพที่สำคัญอื่น ๆ

การรักษาการทำงานของอวัยวะ

การบำบัดเชิงสนับสนุนเน้นการติดตามและส่งเสริมการทำงานของอวัยวะของคนไข้ และช่วยให้อวัยวะเหล่านั้นไม่ต้องทำงานหนัก

Organ Support - Supportive Treatments & Therapiesการรักษาการทำงานของอวัยวะ – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน 

 

แม้ว่าการรักษาแบบองค์รวมซึ่งมีหลากหลายวิธีจะทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด และการรักษาเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาในปริมาณสูง แต่กระบวนการในการรักษามะเร็งอาจส่งผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ได้
อวัยวะในร่างกายของเราจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อย่อยอาหารใหม่ รับการบำบัดรักษา และตอบสนองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติซึ่งอาจทำให้อวัยวะต้องทำงานหนักจนเกินไป

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด

การบำบัดอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลดีก็คือการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด (EWOT)

EWOT / Exercise With Oxygen Therapy - Supportive Treatments & Therapies

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด (EWOT) – การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน

การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัดเป็นการออกกำลังแบบเบา ๆ เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือดของคนไข้ โดยคนไข้จะสวมหน้ากากออกซิเจนในขณะออกกำลังกาย ทำให้ออกซิเจนเข้าสู่หลอดเลือดฝอยได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิผลในการรักษามะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งไม่ชอบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนปริมาณมาก ๆ

วัตถุประสงค์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัดก็คือ เพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่าภาวะน้ำหนักลดในคนไข้มะเร็ง

การรักษาและการบำบัดเชิงสนับสนุน – 1/4

เป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ผลงานการรักษาของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

การรักษาและการบำบัดด้วยการล้างพิษ

รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

การล้างพิษระบบน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลืองเป็นระบบการไหลเวียน “อื่น ๆ” ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และการต่อสู้กับสารอันตรายต่าง ๆ

Lymphatic Therapy - Detox Treatments

การล้างพิษระบบน้ำเหลือง – การรักษาด้วยการล้างพิษ

การล้างพิษระบบน้ำเหลืองช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย จึงทำหน้าที่เช่นเดียวกับระบบภูมิคุ้มกันปฐมภูมิของร่างกาย และเป็นระบบหลักของร่างกายในการกำจัดของเสียผ่านลำไส้ใหญ่

ต่อมน้ำเหลืองเป็นศูนย์การทำงานที่มีเส้นเลือดจำนวนมหาศาลเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย

ระบบน้ำเหลืองมีหน้าที่พาสารต้านโรคไปยังเซลล์ต่าง ๆ ที่ถูกเซลล์อันตรายโจมตี เช่น เซลล์มะเร็ง

โอโซนบำบัด

โอโซนเป็นรูปแบบหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีความไม่เสถียรสูง และมีคุณสมบัติที่โดดเด่น

Ozone Therapy - Detox Treatments

โอโซนบำบัด – การรักษาด้วยการล้างพิษ

โอโซนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกที่เยอรมนีในช่วงต้นทศวรรษที่ 1950
ปัจจุบันโอโซนเป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไปในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยใช้รักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคจากเชื้อไวรัสที่มีอาการเฉียบพลันหรือเรื้อรัง แผลเปื่อย แผลติดเชื้อ การติดเชื้อภาวะเนื้อตายเน่า แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง โรคหลอดเลือดผิดปกติ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง และปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลัง

โอโซนยังใช้ฆ่าเชื้อโรคในงานทันตกรรม และใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ลำไส้ในงานกุมารเวชกรรม

การล้างพิษลำไส้

การสวนล้างลำไส้ใหญ่มีประโยชน์มากในการรักษาคนไข้โรคมะเร็ง

Colonic Therapy - Detox Treatments

การล้างพิษลำไส้ – การรักษาด้วยการล้างพิษ

การล้างพิษลำไส้ช่วยให้การหมุนเวียนเลือดดีขึ้น กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน กำจัดสารพิษ กระตุ้นความอยากอาหาร กำจัดอาการปวดศีรษะ และช่วยเพิ่มพลังให้แก่ร่างกาย

แพทย์จะสวนลำไส้ใหญ่ของคนไข้ด้วยน้ำกรอง เพื่อล้างและขับเชื้อโรคอันตรายที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ออกจากร่างกายอย่างได้ผล

มีรายงานว่าคนไข้ที่รักษาด้วยวิธีนี้รู้สึกเจริญอาหารมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเบาสบายขึ้น อารมณ์แจ่มใส อาการคลื่นไส้ลดน้อยลง และอาการไม่สบายท้องก็ลดลงด้วย

การนวดเนื้อเยื่อระดับลึก

คนไข้มะเร็งบางคนใช้การนวดบำบัดเพื่อลดอาการต่าง ๆ ช่วยในการเยียวยา ทำให้อารมณ์ดีขึ้น และลดความวิตกกังวล

Deep-tissue Massage - Detox Treatmentsการนวดเนื้อเยื่อระดับลึก – การรักษาด้วยการล้างพิษ 

 

การบำบัดชนิดนี้ให้ประโยชน์ระยะสั้นมากมายทั้งในแง่สุขภาพจิต และช่วยลดอาการบางอย่าง ด้วยการนวดบำบัดหลากหลายแบบ
นอกจากนี้นักบำบัดและคนไข้จะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงกระตุ้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร่างกายและจิตใจของคนไข้

การล้างพิษหลอดเลือด

การฉีดสารล้างพิษหลอดเลือดจะช่วยล้างแร่ธาตุหรือไอออนของโลหะ เพื่อขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะและอุจจาระ

Chelation Therapy - Detox Treatments

การล้างพิษหลอดเลือด – การรักษาด้วยการล้างพิษ

สารล้างพิษหลอดเลือดเป็นสารที่สามารถสร้างพันธะทางเคมีไปจับกับโลหะ แร่ธาตุ หรือสารเคมีที่เป็นพิษในร่างกาย
สารล้างพิษหลอดเลือดที่ใช้กันมากที่สุดและมีการศึกษามากที่สุดก็คือ สาร EDTA (Ethylene Diamne Tetraacetic Acid) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนสังเคราะห์ที่มาเรียงต่อกันเป็นโครงสร้างโปรตีน

การรักษาด้วยการล้างพิษ – 1/4

เป็นเพียง 1 ใน 4 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ผลงานการรักษาของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา