สถิติโรคมะเร็ง

แนวโน้มล่าสุดของโรคมะเร็งทั่วโลก

คนไข้โรคมะเร็งรายใหม่ ๆ

องค์การอนามัยโลก: สถิติปี 2014

พัฒนาการของการเกิดโรคมะเร็ง (ล้านคน/ปี)
 • 2008 – 12.7 ล้านคน
 • 2012 – 14.1 ล้านคน
 • 2025 – 19.3 ล้านคน

ที่มา: World Cancer Report 2014

ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

GE Healthcare และ World Cancer Report 2014

ประชากรวัยชรามีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้น

จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 19.3 ล้านรายภายในปี 2025

อินเดีย
จีน
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สวีเดน
ฝรั่งเศส
สิงคโปร์
เกาหลี
เยอรมนี
ญี่ปุ่น

ที่มา: GE Healthcare 2010, และWorld Cancer Report 2014

โรคมะเร็งที่พบในผู้ชายมากที่สุด 5 ประเภท

World Cancer Report 2014

ร้อยละของผู้ป่วยชายที่ได้รับการวินิจฉัยในปี 2012
 • มะเร็งปอด – ร้อยละ 7.5
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร – ร้อยละ 8.5
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก – ร้อยละ 10
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก – ร้อยละ 15
 • มะเร็งปอด – ร้อยละ 16.7
 • มะเร็งชนิดอื่น ๆ – ร้อยละ 42.3

ที่มา: World Cancer Report 2014

โรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงมากที่สุด 5 ประเภท

World Cancer Report 2014

ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยในปี 2012
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร – ร้อยละ 4.8
 • มะเร็งปากมดลูก – ร้อยละ 7.9
 • มะเร็งปอด – ร้อยละ 8.7
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก – ร้อยละ 9.2
 • มะเร็งเต้านม – ร้อยละ 16.7
 • มะเร็งชนิดอื่น ๆ – ร้อยละ 52.7

ที่มา: World Cancer Report 2014

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More