โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเพื่อต่อสู้กับมะเร็งและทำให้โรคอยู่ในระยะอาการสงบ
การใช้ยาเคมีบำบัดจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันและอวัยวะต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ และเซลล์ปกติก็จะถูกฆ่าไปด้วย ผลก็คือหากมะเร็งกลับมาใหม่ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอมาก ทำให้ร่างกายของคนไข้ไม่แข็งแรงพอที่จะรับการรักษาต่อ
คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ใช้วิธีการให้ยาเคมีบำบัดในปริมาณต่ำแต่ให้ประสิทธิผลสูง โดยใช้ยาเคมีบำบัดเพียงร้อยละ 10 ของปริมาณปกติที่คุณจะได้รับ และใช้วิธีการรักษาวิธีอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย จากนั้นทางคลินิกจะคอยตรวจสอบอาการและตรวจเลือดของคุณ เพื่อตัดสินใจว่าควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อควบคุมและฆ่าเซลล์มะเร็ง รักษาระบบภูมิคุ้มกันของคุณไปด้วยในขณะเดียวกัน