ด็อกเตอร์อเด็ม กานซ์ เป็นแพทย์ผู้มีชื่อเสียงและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ ท่านมีประสบการณ์ในวงการแพทย์มานานปี โดยทำงานในทวีปยุโรปเพื่อพัฒนาทักษะ พรสวรรค์ และความสามารถในการวิจัย ก่อนที่จะย้ายมาทำงานในทวีปเอเชีย ท่านได้อธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งและปัจจัยที่มีผลต่อโรคนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

นายแพทย์กานซ์กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งซึ่งมีทั้งปัจจัยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อายุและพันธุกรรมเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่โภชนาการและระดับความเครียดเป็นปัจจัยที่เราสามารถเปลี่ยนได้
ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี จึงทำให้มีการแสวงหาวิธีการรักษาแบบต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกด้วย
นายแพทย์กานซ์และทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยความเอาใจใส่ที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการหลัก การรักษาเชิงสนับสนุน วิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการล้างพิษ

วิธีการเหล่านี้รวมไปถึงการใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ วิธีชีวบำบัด การรักษาการทำงานของอวัยวะ และการล้างพิษหลอดเลือด
โรคมะเร็งชนิดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ให้บริการรักษารวมถึง โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งต่อมไธรอยด์ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อโรคมะเร็ง

คำว่ามะเร็งไม่ได้หมายถึงเพียงแค่โรคเดียว แต่หมายถึงโรคจำนวนมากมาย เพราะโรคมะเร็งมีจำนวนมากกว่า 100 ชนิด โรคมะเร็งส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามตำแหน่งที่เกิดขึ้น เช่น โรคมะเร็งปอดเกิดขึ้นที่ปอด และโรคมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นที่หน้าอก เป็นต้น การที่มะเร็งแพร่กระจายจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า การแพร่กระจายของมะเร็ง
อาการของโรคและการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งและการพัฒนาของโรค การรักษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผ่าตัด ทำรังสีรักษา และ/หรือการใช้ยาเคมีบำบัด แต่คนไข้ที่ไม่ต้องการรักษาด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาจจะเลือกการรักษาด้วยฮอร์โมน การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือวิธีชีวบำบัดแบบอื่น ๆ

Verita Life - Contact a Specialist banner

หากคุณต้องการปรึกษากับเรา โปรดติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับไปโดยเร็วที่สุด