เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มีโปรแกรมการรักษามะเร็งตามแนวแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบำบัด โดยใช้การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัดซึ่งออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับมะเร็งควบคู่ไปกับวิธีการหลักในการรักษามะเร็ง

เรามียุทธศาสตร์การรักษาที่ได้รับพิสูจน์แล้วและแผนการรักษามะเร็งแบบแพทย์ทางเลือกที่เป็นโปรแกรมเฉพาะบุคคล เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิผลสูงและมีความปลอดภัยมาก ซึ่งจะช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้น


การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัด

การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัดเป็นวิธีการสำคัญในการรักษามะเร็งแบบแพทย์ทางเลือก และจัดเป็นการรักษาเชิงสนับสนุนที่มีลักษณะเป็นการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัดมักใช้การฉีดยาเป็นหลัก แต่ก็อาจทำได้หลากหลายวิธีขึ้นกับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการรักษามะเร็ง วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจงในแบบต่าง ๆ
Verita Life - Contact a Specialist banner

 

เหตุใดจึงควรเลือกการรักษาด้วยวิธีชีวบำบัด

การใช้วิตามินซีเป็นหนึ่งในการรักษาด้วยวิธีชีวบำบัดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ ร่างกายจะนำวิตามินซีไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับว่าวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายทางปากหรือโดยการฉีด วิตามินซีที่ได้รับจากการฉีดจะไปช่วยสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่มีพิษต่อมะเร็ง เซลล์มะเร็งสามารถถูกทำลายได้มากโดยออกซิเจนที่มีสารประกอบที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

การฉีดวิตามินซีปริมาณสูงจะทำให้เกิดสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณเข้มข้นมาก ซึ่งจะไปทำลายดีเอ็นเอและไมโตคอนเดรียของเซลล์มะเร็ง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์มะเร็ง จึงทำให้มะเร็งถูกทำลาย การฉีดวิตามินปริมาณสูงสามารถใช้ควบคู่กับการรักษามะเร็งวิธีอื่น ๆ เพื่อช่วยลดผลที่เกิดจากเซลล์มะเร็งได้อย่างมีนัยสำคัญ

การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัดอีกวิธีหนึ่งก็คือการนำยาอาร์ทิซูเนท ซึ่งเป็นยาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย มาใช้ในการรักษามะเร็ง เนื่องจากมีการค้นพบว่ายาอาร์ทิซูเนทสามารถต่อต้านเนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิผล

ยาอาร์ทิซูเนทจะช่วยให้เซลล์มะเร็งเกิดกระบวนการตาย (apoptosis) โดยจะไปทำปฏิกิริยากับอนุภาคของธาตุเหล็กในไลโซโซมของเซลล์ อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในช่วงการเกิดปฏิกิริยานี้จะทำลายไมโตคอนเดรีย ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญที่ทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ จึงเป็นการฆ่าเซลล์มะเร็งจากภายใน การใช้ยานี้มีการวิจัยอย่างกว้างขวางและได้รับการบันทึกว่าเป็นยาที่ได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิผลได้

 

การรักษาด้วยวิธีชีวบำบัด – 1/22

เป็นเพียง 1 ใน 22 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

การรักษามะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์