เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

คลินิกเวอริต้า ไลฟ์นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้กับการรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การล้างพิษ การบำบัดรักษาเชิงสนับสนุน และวิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็ง เราภูมิใจนำเสนอแผนการรักษาที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและเป็นโปรแกรมเฉพาะบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้แต่ละคน

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การรักษาโรคมะเร็งที่ให้ผลการรักษาที่ดี และมีประโยชน์มากสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรักษาวิธีนี้จะยับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ทำให้สามารถใช้วิธีการรักษาแบบอื่น ๆ เข้าไปทำลายเนื้องอกได้โดยตรง และสามารถติดตามการรักษาคนไข้อย่างใกล้ชิด

การรักษาวิธีนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็ง หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาด้วยการใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลคนไข้ของเรา เพื่อเราจะได้ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าการรักษาวิธีนี้จะสามารถช่วยคุณได้หรือไม่


การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็งคืออะไร

เราจะอธิบายเรื่องวิธีการรักษานี้แบบง่าย ๆ โดยเริ่มจากการสร้างหลอดเลือดใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ ประกอบด้วยการเคลื่อนย้าย การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์บุผนังหลอดเลือด ซึ่งเรียงตัวอยู่ภายในผนังหลอดเลือด

การสร้างหลอดเลือดใหม่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของมะเร็ง เนื้องอกจำเป็นต้องมีเลือดไปหล่อเลี้ยงเพื่อการเติบโตขนาดเป็นมิลลิเมตร เนื้องอกสามารถสร้างหลอดเลือดมาเลี้ยงได้โดยการส่งสัญญาณทางเคมีที่กระตุ้นการเกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่

เนื้องอกยังสามารถทำให้เซลล์ปกติผลิตโมเลกุลที่จะส่งสัญญาณกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้อีกด้วย ผลก็คือจะเกิดหลอดเลือดใหม่ไปหล่อเลี้ยงเนื้องอกให้เติบโตด้วยออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ทำให้เซลล์มะเร็งรุกรากเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงและเกิดเป็นเซลล์มะเร็งกลุ่มใหม่ ๆ ซึ่งเรียกว่า การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

 

Verita Life - Contact a Specialist banner

 

เหตุใดจึงควรเลือกการรักษาด้วยการใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็งช่วยหยุดการสร้างหลอดเลือดใหม่ ทำให้สามารถจำกัดการเจริญเติบโตของเนื้องอกใหม่

การรักษาวิธีนี้ใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ซึ่งจะไปจับกับเซลล์บุผนังหลอดเลือด และขัดขวางตัวรับสัญญาณของเซลล์เหล่านี้ไม่ให้ได้รับสัญญาณที่เซลล์มะเร็งส่งมา การสร้างหลอดเลือดจึงหยุดลง ทำให้ไม่สามารถส่งสารอาหารต่าง ๆ ไปหล่อเลี้ยงมะเร็งได้

การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง – 1/22

เป็นเพียง 1 ใน 22 ประเภทของการรักษามะเร็งทั้งหมดที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

การรักษามะเร็งที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์