โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสำคัญของผู้หญิงทั่วทุกมุมโลก จึงได้มีผู้คนรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือประชากรหญิงจำนวนมากมายให้หายทุกข์ทรมาน ในแต่ละปีมีคนไข้โรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ถึงประมาณ 1 ล้านคน (หรือประมาณร้อยละ 12 ของคนไข้มะเร็งทั่วโลก) ในบรรดาคนไข้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งทั้งหมดมีจำนวนถึง 1 ใน 4 ที่เป็นมะเร็งเต้านม ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกเป็นความพยายามในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายชนิดนี้

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกทั่วโลก

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกมีประโยชน์มากสำหรับคนไข้โรคมะเร็งที่ฉลาดเลือกและรู้จักหาข้อมูล เพื่อหาวิธีการรักษาที่ปลอดภัยกว่า ไม่ก่อเกิดความเป็นพิษ และไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก และที่ประเทศอื่น ๆ อีกมายมาย รวมทั้งคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ที่ไทยและเยอรมนีด้วย
ส่วนคลินิกรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกที่ออสเตรเลียจะเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ คลินิกเวอริต้า ไลฟ์มีโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคลที่ปลอดภัย และรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกและวิธีการแบบองค์รวมที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์

ทีมแพทย์ของคลินิกเวอริต้า ไลฟ์มีประสบการณ์การรักษามายาวนานที่ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย ออสเตรเลีย และไทย การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกหรือวิธีการแบบองค์รวมของเราได้ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความปลอดภัย และเป็นโปรแกรมที่เฉพาะบุคคล คลินิกเวอริต้า ไลฟ์รักษาโรคมะเร็งเต้านม โดยเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมไปพร้อม ๆ กับการทำให้เนื้องอกมะเร็งมีขนาดเล็กลงและป้องกันการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ
การรักษาโรคมะเร็งจะใช้วิธีการหลัก ๆ 4 วิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้ โดยเน้นต่อสู้กับมะเร็งโดยใช้หลายวิธีการร่วมกันให้มากที่สุด โดยไม่ทำลายสุขภาพร่างกายโดยรวม
แต่เดิมนั้นการรักษาโรคมะเร็งเต้านมมักใช้วิธีที่ทำให้คนไข้ต้องเจ็บตัว (และมีผลข้างเคียงที่เป็นพิษต่อร่างกาย) ต่อมาแนวทางในการรักษาได้เปลี่ยนมาเป็นวิธีการแบบองค์รวม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การฆ่าเซลล์มะเร็ง การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ประเภทแรกคือการฆ่าหรือกำจัดเซลล์มะเร็งเรียกว่าเป็นวิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็ง สามารถทำได้โดยการใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ การใช้ยาสมุนไพร การใช้ไวรัสรักษามะเร็ง และการหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ วิธีชีวบำบัด การใช้ยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดเลี้ยงเซลล์มะเร็ง การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก ล้วนมีความสำคัญต่อวิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็ง
หลักการสำคัญประการที่ 2 ในการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกก็คือ การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจัดเป็นวิธีการหลักในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การรักษาด้วยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำได้โดยการใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งในทุกส่วนของร่างกาย การใช้เซลล์เดนไดรติก การใช้เซลล์เพชฌฆาต และการใช้เปปไทด์ เป็นต้น
การฟื้นฟูสุขภาพ (เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเชิงสนับสนุน) ได้แก่ อาหารต้านมะเร็งที่ออกแบบเฉพาะบุคคล การรักษาการทำงานของอวัยวะ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด
การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเป็นการใช้วิธีการบำบัดที่หลากหลาย ได้แก่ การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนบำบัด การล้างพิษระบบน้ำเหลือง โอโซนบำบัด การล้างพิษหลอดเลือด และการล้างพิษลำไส้ นอกจากนี้คนไข้จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการนวดเนื้อเยื่อระดับลึกด้วย
เราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือและต้อนรับหากคุณมีข้อสอบถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะช่วยแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Verita Life - Contact a Specialist banner