โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
สัญญาณเตือนและอาการของโรคมะเร็งเต้านม

 • ก้อนเนื้อที่เต้านมหรือผิวหนังที่หนาตัวขึ้นและรู้สึกแตกต่างจากเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ ๆ
 • รอยแดงหรือรอยบุ๋มที่ผิวหนังบริเวณหน้าอก คล้ายผิวส้ม
 • หน้าอกมีการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง หรือลักษณะ
 • ผิวหนังที่หน้าอกมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีรอยบุ๋ม
 • ผิวลอก มีหินปูน หรือตกสะเก็ดที่บริเวณเม็ดสีบนผิวหนังรอบหัวนม หรือผิวหนังที่หน้าอก
 • หัวนมบุ๋มลงไป

ชนิดของเนื้อเยื่อที่มะเร็งเต้านมเกิดขึ้นจะเป็นตัวกำหนดชนิดของมะเร็ง และกำหนดการรักษาที่เหมาะสม ส่วนต่าง ๆ ของเต้านมที่มักเกิดมะเร็งได้แก่

 • ท่อน้ำนม มะเร็งของเยื่อบุท่อน้ำนมเป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่พบมากที่สุด โดยจะเกิดที่ท่อน้ำนมซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำนมจากต่อมน้ำนมเป็นที่ผลิตน้ำนมไปยังหัวนม มะเร็งของเยื่อบุท่อน้ำนมอาจเกิดขึ้นเฉพาะภายท่อน้ำนมและเป็นโรคมะเร็งระยะที่ 0 (มะเร็งที่เกิดในท่อน้ำนมและไม่แพร่กระจาย) หรืออาจกระจายออกจากท่อน้ำนม (เป็นมะเร็งระยะลุกลามของท่อน้ำนม)
 • ต่อมน้ำนมที่ผลิตน้ำนม โรคมะเร็งของต่อมน้ำนมเกิดที่ต่อมน้ำนมในเต้านม ซึ่งเป็นที่ผลิตน้ำนม ซึ่งหากมะเร็งแพร่กระจายออกจากต่อมน้ำนม ก็จะเรียกว่าเป็นมะเร็งลุกลามของต่อมน้ำนม ต่อมน้ำนมจะเชื่อมกับท่อน้ำนมซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำนมมายังหัวนม
 • เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคมะเร็งเต้านมที่เกิดที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ ไขมัน และหลอดเลือดต่าง ๆ เรียกว่า มะเร็งซาร์โคมา และนับเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้น้อย โรคมะเร็งซาร์โคมาที่เกิดขึ้นในเต้านมรวมถึงเนื้องอกและเซลล์ของหลอดเลือด

การตรวจคัดกรองโรค

เมื่อนำตัวอย่างชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งเต้านมมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พยาธิแพทย์จะตรวจหาสิ่งเหล่านี้

 • เซลล์มะเร็งที่มีลักษณะแปลกแตกต่าง โรคมะเร็งเต้านมบางชนิดย่อย ๆ มีชื่อเรียกตามลักษณะที่มองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ มะเร็งในท่อน้ำนม มะเร็งชนิดผลิตสารเมือก มะเร็งชนิดเมดุลลารี และมะเร็งชนิดปาปิลลารี ซึ่งชนิดย่อยของมะเร็งจะทำให้แพทย์สามารถพยากรณ์โรคและคาดการณ์ได้ว่าเซลล์ของคุณจะตอบสนองต่อการรักษาอย่างไร
 • ความแตกต่างระหว่างเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ คือการที่เซลล์มะเร็งดูแตกต่างจากเซลล์ปกติมากหรือน้อย เรียกว่าระดับของโรคมะเร็ง โดยโรคมะเร็งเต้านมแบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 3 โดยระดับที่ 3 แสดงว่าเซลล์มะเร็งดูแตกต่างมากที่สุดและโรคมีความรุนแรงมากที่สุด

ผู้หญิงส่วนมากที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมมักจะรับการผ่าตัดเพื่อตัดเนื้องอกออก ซึ่งคุณอาจจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีอื่นซึ่งอาจเป็นช่วงก่อนหรือหลังการผ่าตัด หรือทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดก็ได้ ทั้งขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งเต้านมและความก้าวหน้าของโรค หากโรคพัฒนาไปถึงระยะหลัง ๆ แล้ว การผ่าตัดมักไม่ใช่วิธีการหลักในการรักษา
แผนการรักษาโดยทั่วไปมักขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งเต้านม ระยะของโรค และสถานการณ์พิเศษอื่น ๆ

การรักษาเฉพาะที่

การรักษาเฉพาะที่ (local therapies) เป็นการรักษาเนื้องอกโดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย การรักษาเฉพาะที่สำหรับโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่

 • การผ่าตัด
 • รังสีรักษา

การรักษาเหล่านี้มักได้ผลกับโรคมะเร็งระยะแรก ๆ (ซึ่งการพัฒนาของโรคยังน้อย) แม้จะมีการใช้กับโรคระยะอื่น ๆ ด้วยก็ตาม

การรักษาทั้งร่างกาย

อาการของโรคมะเร็งเต้านมสามารถรักษาด้วยการใช้ยา ซึ่งอาจเป็นยาชนิดรับประทานหรือยาที่ฉีดเข้ากระแสเลือดก็ได้ การรักษาเหล่านี้เรียกว่าเป็น การรักษาทั้งร่างกาย (systemic therapies) ซึ่งสามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งที่ใดก็ได้ในร่างกาย เราสามารถใช้ยาหลายชนิดรักษาโรคมะเร็งเต้านม โดยขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ตัวอย่างการรักษาได้แก่

 • การรักษาด้วยฮอร์โมน
 • การรักษาที่เจาะจงเฉพาะเซลล์มะเร็ง
 • การใช้ยาเคมีบำบัด

ผู้หญิงจำนวนมากที่เป็นโรคมะเร็งได้รับการรักษามากกว่าหนึ่งอย่าง โดยแผนการรักษาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น สุขภาพโดยรวม และความต้องการส่วนตัวของผู้ป่วย
หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม โปรดติดต่อเรา แล้วเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาแก่คุณโดยเร็วที่สุด