โรคมะเร็งตับอ่อนมักไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก ๆ ทำให้ตรวจพบได้ยาก แต่เมื่อมะเร็งโตขึ้น ก็จะเริ่มมีอาการให้เห็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและตำแหน่งของมะเร็งในตับอ่อน

โรคมะเร็งตับอ่อนอาจมีอาการและความรุนแรงของโรคแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคน อาการที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

 • อาการปวดท้องและปวดหลัง
 • ภาวะน้ำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุ
 • อาการอาหารไม่ย่อย
 • เบื่ออาหาร
 • นิสัยการขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไป
 • เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
 • กลืนอาหารลำบาก
 • คลื่นไส้และอาเจียน

อาการของโรคมะเร็งตับอ่อนอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ทำให้ยากจะที่ตรวจพบก่อนที่โรคจะลุกลามไปจนถึงระยะที่พัฒนาไปมากแล้ว
โรคมะเร็งตับอ่อนยังอาจเกี่ยวข้องกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแขน และข้อมือ ซึ่งเป็นภาวะที่มีลิ่มเลือดเกิดขึ้นเองในหลอดเลือดใหญ่ หลอดเลือดดำที่อยู่ลึกของแขนและขา หรือหลอดเลือดดำชั้นผิว นอกจากนี้อาการซึมเศร้ายังเป็นอีกอาการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นก่อนที่จะตรวจพบมะเร็ง
หากมะเร็งเกิดการแพร่กระจาย อาการที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมอาจเป็นอาการที่อวัยวะบริเวณที่มะเร็งแพร่ไปถึง ดังนั้นอาการจึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มะเร็งแพร่กระจายไป
หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน การรักษาอาจขึ้นอยู่กับชนิดและตำแหน่งของโรคมะเร็งที่คุณเป็น และระยะของโรคมะเร็ง ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลได้แก่ อายุ สุขภาพโดยรวม และความพึงพอใจส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
เป้าหมายแรกในการรักษาโรคมะเร็งคือการกำจัดเนื้องอกและเซลล์มะเร็งอื่น ๆ แต่หากไม่สามารถทำได้ การรักษาก็จะเน้นการป้องกันไม่ให้เนื้องอกเจริญเติบโตและทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
การรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพโดยรวม ขนาดและตำแหน่งของมะเร็ง และขึ้นกับว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายแล้วหรือไม่ ดังนั้นคุณจึงอาจได้รับการรักษาเพียงวิธีเดียว หรือการรักษาแบบต่าง ๆ ผสมผสานกัน

การรักษา

โดยทั่วไปแล้วทางเลือกในการรักษาที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่

 • การผ่าตัด – วิธีนี้จะใช้เมื่อมะเร็งยังไม่ได้แพร่กระจายออกไปนอกตับอ่อน การผ่าตัดมะเร็ง และส่วนหนึ่งของตับอ่อนและลำไส้เล็ก เรียกว่า ‘การผ่าตัดแบบวิปเปิล’ นอกจากนี้ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี และกระเพาะอาหารก็อาจถูกตัดออกไปด้วย จึงนับเป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งคนไข้ที่มีร่างกายที่แข็งแรงจึงจะรับการผ่าตัดแบบนี้ได้
 • การใช้ยาเคมีบำบัด – เป็นการใช้ยาต้านมะเร็ง (อาจเป็นยาชนิดรับประทานหรือยาชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ) ซึ่งอาจเริ่มใช้วิธีนี้หลังการผ่าตัดก็ได้ ยาต้านมะเร็งจะหยุดการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง เราสามารถการใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการผ่าตัด หรือจะใช้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวก็ได้ เพื่อควบคุมอาการของมะเร็งระยะหลัง ๆ
 • รังสีรักษา – เป็นการใช้รังสีเอกซ์เพื่อเจาะจงทำลายเซลล์มะเร็ง วิธีการนี้อาจใช้หลังการผ่าตัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังอาจหลงเหลืออยู่ในร่างกาย เราสามารถใช้วิธีรังสีรักษาเป็นวิธีการรักษาหลักหากไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยทำควบคู่ไปกับการใช้ยาเคมีบำบัด
 • การรักษาแบบการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก – เป็นธรรมดาที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะหันมาสนใจการรักษาแบบการแพทย์สนับสนุนหรือการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเมื่อใช้ควบคู่ไปกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการดั้งเดิมก็อาจช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่การรักษาแบบการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกบางอย่างก็อาจไม่ค่อยได้ผลมากนัก และในบางกรณีก็อาจเป็นอันตรายต่อคนไข้ได้

การรักษาทุกอย่างล้วนมีผลข้างเคียง ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณกำลังรักษาด้วยวิธีการแบบใด ผลข้างเคียงบางอย่างอาจเกิดขึ้นชั่วคราว และบางอย่างอาจส่งผลตลอดไป
หากคุณกำลังทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งตับอ่อน หรือรู้จักคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ และไม่คิดว่าการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โปรดติดต่อเราและเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ