ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม

ที่คลินิกเวอริต้า ไลฟ์ เราให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร โดยเน้นวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อรักษาคนไข้ โดยมีสิ่งแวดล้อมในการรักษาที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ผลการศึกษาใหม่เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบองค์รวม

ผลการศึกษาใหม่ ๆ สนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบองค์รวม ผลการศึกษาเหล่านี้มาจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจากสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผลการศึกษานี้ได้รับการกล่าวถึงรายงาน วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ล่าสุดผลการศึกษานี้ได้รับการเผยแพร่แบบออนไลน์และเป็นรูปเล่มในวารสารโรคมะเร็งสำหรับแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานตีพิมพ์ของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้ป่วย แพทย์ และผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการและช่วงเวลาที่จะใช้การรักษาแบบองค์รวมในการทดลองทางคลินิกทั้งในระหว่างและหลังการรักษาโรคมะเร็งเต้านม การทดลองดังกล่าวพบว่า วิธีการทางการแพทย์บางอย่างไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการรักษาไม่ได้ผล แต่หมายถึงว่านักวิจัยไม่ทราบว่าวิธีทางการแพทย์เหล่านี้จะได้ผลเพียงแค่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่ ต้องใช้รูปแบบใด และปริมาณเท่าใด   นักวิจัยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ได้แก่ วิธีการทางการแพทย์ที่ใช้ในการทดลองไม่ได้มาตรฐาน แม้จะใช้วิธีการรักษาแบบเดียวกัน การรักษาบางอย่างนำมาใช้กับระยะของโรคที่แตกต่างกัน การรักษาแบบการแพทย์สนับสนุนหลายวิธีมีความเสี่ยงต่ำ […]

Read More

วัคซีนชนิดใหม่เป็นความหวังในการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต

โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายสำหรับมนุษยชาติมานานหลายพันปี มีการบันทึกเรื่องผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายแรกตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราช อีกทั้งมีการค้นพบว่ามัมมี่สมัยอียิปต์โบราณมีลักษณะชัดเจนของโรคมะเร็งกระดูก ปัจจุบันโรคมะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกมากเป็นอันดับสองรองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ องค์การอนามัยโลกรายงานว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากถึงประมาณ 14 ล้านคน (สถิติปี 2012) และมีสถิติการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งมากถึง 8.8 ล้านคนในปี 2015 การรักษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์แผนปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ การใช้ยาเคมีบำบัด รังสีรักษา และการผ่าตัด โดยอาจใช้เพียงวิธีการเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ วิธีการรักษาที่รุนแรงเหล่านี้มักทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากต้องทุกข์ทรมานจากสารพิษที่ใช้ในการรักษา (สำหรับวิธีใช้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา) ส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัดเนื้องอกก็ทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและใช้เวลากว่าจะหายดี นอกจากนี้ผู้ป่วยยังอาจกลับมาเป็นโรคมะเร็งได้อีกแม้จะผ่าตัดเนื้องอกออกไปแล้วก็ตาม การรักษาโรคมะเร็งแบบแพทย์แผนปัจจุบันยังเป็นการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนด้วยวิธีการที่เหมือน […]

Read More

ชนิดของการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวม

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมเป็นการรักษาแบบการแพทย์สนับสนุนที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยช่วยให้การรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น และยังช่วยปกป้องเซลล์ปกติอีกด้วย การรักษาบางอย่างยังช่วยลดอาการอักเสบและลดปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีในร่างกาย ส่วนการรักษาชนิดอื่น ๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสภาพทางจิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้น การศึกษาพบว่าคนมากมายทั่วโลกรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแบบองค์รวมหลายวิธีร่วมกันเพื่อบรรเทาผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง และเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง บทความนี้จะกล่าวถึงการรักษาหลากหลายวิธีที่สามารถทำได้ โดยอาจรักษาด้วยวิธีการเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ เพื่อลดผลข้างเคียงที่ผู้ป่วยได้รับจากการรักษาโรคมะเร็ง และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   การฝังเข็ม การฝังเข็มมีต้นกำเนิดที่ประเทศจีน โดยเป็นการใช้เข็มที่มีขนาดเล็กเท่าเส้นผมปักที่จุดต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อช่วยให้พลังงานในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น การฝังเข็มช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัด และยังช่วยรักษาอาการปวดตามข้อและอาการชาที่เส้นประสาทได้   การนวดบำบัด การบำบัดชนิดนี้เป็นการนวดสัมผัสโดยใช้แรงกดที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกาย การนวดช่วยให้ผ่อนคลายและรู้สึกสบาย และช่วยลดอาการคลื่นไส้และอ่อนเพลียได้ด้วย […]

Read More

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกทั่วโลก

โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสำคัญของผู้หญิงทั่วทุกมุมโลก จึงได้มีผู้คนรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือประชากรหญิงจำนวนมากมายให้หายทุกข์ทรมาน ในแต่ละปีมีคนไข้โรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ถึงประมาณ 1 ล้านคน (หรือประมาณร้อยละ 12 ของคนไข้มะเร็งทั่วโลก) ในบรรดาคนไข้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งทั้งหมดมีจำนวนถึง 1 ใน 4 ที่เป็นมะเร็งเต้านม ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกเป็นความพยายามในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายชนิดนี้ ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกทั่วโลก ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกมีประโยชน์มากสำหรับคนไข้โรคมะเร็งที่ฉลาดเลือกและรู้จักหาข้อมูล เพื่อหาวิธีการรักษาที่ปลอดภัยกว่า ไม่ก่อเกิดความเป็นพิษ และไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์รักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก และที่ประเทศอื่น ๆ อีกมายมาย รวมทั้งคลินิกเวอริต้า ไลฟ์ที่ไทยและเยอรมนีด้วย ส่วนคลินิกรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกที่ออสเตรเลียจะเปิดให้บริการในเร็ว ๆ […]

Read More

การรักษาโรคมะเร็งด้วยการหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง

ที่สหรัฐอเมริกามีสถิติผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งกว่า 1,600 คน ในขณะที่ทั่วโลกมีสถิติสูงมากถึงวันละ 20,000 คน แม้สถิติผู้เสียชีวิตจะมีจำนวนมากจนน่าตกใจ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตอาจลดลงได้หากมีวิธีจัดการกับโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิผล บทความนี้เป็นการบันทึกข้อมูลจากการศึกษาครั้งแรก ๆ เกี่ยวกับประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็งระยะที่โรคพัฒนาไปมากแล้วด้วยวิธีหยุดการสร้างพลังงานในเซลล์มะเร็ง โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นระยะเวลาอันยาวนาน เมื่อ 40 ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาโรคมะเร็งในระดับโมเลกุล และเชื่อว่าโรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของยีน ในช่วงนั้นการรักษาโรคมะเร็งจึงเน้นที่การรักษาในระดับยีน นับเป็นต้นกำเนิดของยุคที่การรักษาโรคมะเร็งเน้นการออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง แต่การรักษาวิธีดังกล่าวกลับไม่ได้ผลเท่าที่ควร และอัตราการเสียชีวิตก็ไม่ได้ลดลงตามที่คาดไว้ มีการทุ่มเททรัพยากรมากมายเพื่อการศึกษาด้านมะเร็งวิทยา ในปี 2013 เพียงปีเดียวมีการใช้งบประมาณถึง 91,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนเมื่อปี 2014 ยาสำหรับรักษาโรคมะเร็งมีราคาไม่ต่ำกว่า 100,000 […]

Read More

วิธีการใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่ช่วยกำจัดเนื้องอกได้ภายใน 11 วัน

โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เซลล์เต้านม โดยมักเริ่มเกิดขึ้นที่เยื่อบุท่อน้ำนมหรือต่อมผลิตน้ำนม เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายนี้สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย จากรายงานพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำนวนมากเป็นผู้หญิง ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งเต้านมจึงเน้นไปที่ผู้หญิงเป็นหลัก ผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมคิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นผู้หญิง และโรคมะเร็งเต้านมทำให้เกิดการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 19 ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก โรคมะเร็งเต้านมจึงเป็นดังคำตัดสินประหารชีวิตสำหรับผู้หญิงจำนวนมาก เมื่อโรคมะเร็งเต้านมเริ่มแสดงอาการให้เห็น ผู้ป่วยก็จะไปพบแพทย์ ซึ่งอาการหลายอย่างสามารถตรวจพบได้เอง เช่น อาการบวมหรือมีก้อนเนื้อ อาการเริ่มแรกของโรคมะเร็งเต้านมก็คือ เนื้อเยื่อบริเวณเต้านมของผู้หญิงจะหนาตัวขึ้น หรือมีก้อนเนื้อที่หน้าอก ส่วนใหญ่แล้วก้อนเนื้อเหล่านี้มักไม่ใช่เนื้อร้าย ผู้หญิงจึงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติที่เกิดขึ้นเหล่านี้โดยเร็วที่สุด วิธีการมากมายได้รับการนำเสนอให้ใช้รรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านม วิธีการเหล่านี้มีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะของเนื้องอก อายุ สุขภาพโดยรวม […]

Read More

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกช่วยรักษาโรคมะเร็ง

การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกอาจให้ผลข้างเคียงเกี่ยวกับความเป็นพิษอยู่ 2 ประการ คือ การได้รับสารพิษจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน และการดื้อยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยบางราย แต่การรักษาวิธีนี้ก็แตกต่างจากการใช้ยาเคมีบำบัดแบบแพทย์แผนปัจจุบันทั้งในแง่ปริมาณยาที่ใช้และความถี่ในการรักษา ปกติแล้วการให้ยาเคมีบำบัดแบบแพทย์แผนปัจจุบันจะต้องให้ยาในปริมาณสูง แต่การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกจะใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณน้อย แต่ต่อเนื่อง และมีการหยุดเว้นระยะการรักษาอยู่เป็นระยะ ๆ โดยมุ่งทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่ส่งอาหารไปเลี้ยงเซลล์เนื้องอก การรักษาวิธีนี้ช่วยยับยั้งไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดใหม่ส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง (ทำให้เซลล์มะเร็งขาดอาหาร) การรักษาวิธีนี้อาจเป็นมิติใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งและอาจช่วยให้การรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด การรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิก การใช้ยาเคมีบำบัดปริมาณต่ำมากแบบเมโทรโนมิกอาจช่วยพลิกโฉมวิธีการรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอ ซึ่งเน้นการรักษาหู จมูก และลำคอ อาการบวมหรือปวดที่ไม่หายภายใน 4 สัปดาห์มักเป็นสัญญาณเตือนแรกของโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ หากมีก้อนที่คอ จมูก หรือในลำคออาจเป็นอาการแสดงของโรคนี้ ปื้นสีแดงหรือสีขาวในช่องปาก อาการปากมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ […]

Read More

สิ่งที่คุณควรถามแพทย์เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้ชาย การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ช่วยให้ตรวจพบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งในระยะนี้มะเร็งจะเกิดขึ้นที่ต่อมลูกหมากเท่านั้น และสามารถตรวจพบได้ด้วยการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว ผู้ป่วยมักรู้สึกวิตกกังวลกับผลการตรวจและการรักษา ิ่งสำคัญคือผู้ป่วยควรปรึกษาทีมแพทย์เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรค ทั้งก่อนที่จะพิจารณาแผนการรักษา ระหว่างทำการรักษา และหลังการรักษา ผู้ป่วยอาจถามแพทย์ด้วยคำถามต่อไปนี้ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก คุณป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะใด มีค่าผลชนิดของเซลล์มะเร็งพร้อมทั้งระดับความผิดปกติของเซลลมะเร็ง (Gleason score) เท่าใด และค่าระดับนี้หมายความว่าอย่างไร มะเร็งต่อมลูกหมากจะแพร่กระจายไปยังที่ใด จะมีการทดสอบใดก่อนที่จะพิจารณาทางเลือกในการรักษาบ้าง คุณมีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งมากน้อยเพียงใด หากคุณกำลังวางแผนการรักษา ณ เวลานี้คุณสามารถเลือกที่จะติดตามอาการโรคอย่างใกล้ชิดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด คุณเลือกวิธีผ่าตัดหรือรังสีรักษาหรือไม่ เพราะเหตุใด คุณมีสามารถเลือกการรักษาแบบใดได้บ้าง […]

Read More

รักษาโรคมะเร็งด้วยการทำให้เซลล์มะเร็งขาดอาหาร

การทำให้เซลล์มะเร็งขาดอาหารตายอาจเป็นวิธีใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของมนุษยชาติมาเป็นเวลาอันยาวนาน เซลล์ที่เติบโตผิดปกติ เรียกว่า มะเร็ง (ซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิด) ซึ่งเป็นภัยร้ายของมนุษย์มานานนับพันปี บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับโรคมะเร็งมีมาตั้งแต่ยุคก่อนคริสตศักราชที่ประเทศอียิปต์ แต่จริง ๆ แล้วโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานยิ่งกว่านั้น เมื่อปี 2015 องค์การอนามัยโลกได้ตีพิมพ์สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งจำนวน 8.8 ล้านคน และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ถึง 14 ล้านคนในแต่ละปี องค์การอนามัยโลกยังระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่คาดว่าจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 70 ในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า และการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโดยตรงมีมากถึง 1 ใน 6 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก […]

Read More

เดือนแห่งการรณรงค์เรื่องโรคเนื้องอกสมองประจำปี 2017

โรคเนื้องอกสมองคือ การที่เซลล์ในสมองที่เติบโตผิดปกติและแบ่งตัวแบบควบคุมไม่ได้ โรคมะเร็งชนิดนี้ทั้งชนิดเนื้อร้ายและไม่ใช่เนื้อร้าย จะทำให้เกิดแรงดันที่กะโหลกศีรษะ จึงอาจทำให้สมองได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เดือนแห่งการรณรงค์เรื่องโรคเนื้องอกสมองจึงเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเนื้องอกเหล่านี้ อันตรายที่อาจเกิดจากเนื้องอก และการรักษาที่สามารถทำได้ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง โรคเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ โรคเนื้องอกสมองแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดปฐมภูมิ และชนิดทุติยภูมิ โรคเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิจะเกิดขึ้นที่สมอง ส่วนใหญ่มักเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่ก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เนื่องจากกะโหลกศีรษะเป็นกรอบห่อหุ้มที่มีความแข็งและไม่ยืดหยุ่น ส่วนเนื้องอกสมองชนิดทุติยภูมิสามารถแพร่กระจายได้ เพราะเนื้องอกสมองชนิดนี้มักเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายจากอวัยวะอื่น ๆ มายังสมอง เนื้องอกสมองชนิดทุติยภูมิจัดเป็นเนื้อร้าย โรคมะเร็งชนิดที่แพร่กระจายมายังสมองได้มากที่สุด ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งไต โรคมะเร็งปอด […]

Read More

เราพร้อมจะช่วยคุณ ส่งข้อความหาเราที่นี่

ติดต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *